Đại hội Chi bộ thôn 8, Xã Hải Đông lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2025

03/07/2022 14:48
Ngày 3/7, Chi bộ thôn 8, Xã Hải Đông tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2025, Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đã tới dự.

Quang cảnh đại hội

Thôn 8 Xã Hải Đông có dân số là số 343 hộ, trong đó có 20 hộ tạm trú. tổng số khẩu 1.231 khẩu. Ngành nghề trên địa bàn thôn chủ yếu là nông - lâm - ngư nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, buôn bán, một số làm nghề lao động tự do. Thôn có trục đường quốc lộ 18A đi qua với chiều dài trên 1,5 km; trên địa bàn thôn có 01 chợ Hải Đông và một số hộ kinh doanh tại nhà. Chi bộ thôn 8 hiện có 29 đảng viên, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thôn đều có lập trường, tư tưởng vững vàng, nhiệt tình trong công tác.

Nhiệm kỳ qua, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội chi bộ thôn 8 lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2022, các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp ủy các cấp, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, song cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài; nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của xã, sự phối hợp, giúp đỡ của các tổ chức đoàn thể của xã, cùng với quyết tâm chính trị cao, Chi bộ thôn 8 đã phát huy sự đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, đã lãnh đạo vượt qua khó khăn, đến cuối nhiệm kỳ đã hoàn thành 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chỉ bộ lần thứ XXIII đề ra. Chi bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở địa bàn dân cư. Duy trì tốt sự thống nhất, đoàn kết, nhất trí trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của chi ủy, chi bộ. Công tác phòng chống sàng ứng phó tốt với các tình huống diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời với nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả, sẵn duy trì giữ vững địa bàn ổn định, an toàn. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, công tác giảm nghèo bền vững. Họat động của trưởng, phó thôn có nhiều tiến bộ trong việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ do xã và chi bộ giao. Công tác dân vận có nhiều tiến bộ. Hoạt động của ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể đạt được nhiều kết quả, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội Chi bộ thôn 8, Xã Hải Đông lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, đã biểu dương những thành tích mà Chi ủy, đảng viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Chi bộ thôn 8, Xã Hải Đông cần tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ đảng TSVM, trọng tấm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới tại các chi hội, chi đoàn, khu dân cư... đảm bảo chất lượng, số lượng theo Đề án của thành ủy; xây dựng chi bộ Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với thực hiện Chỉ thỉ 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành phố và của xã; khai thác tối đa các tiềm năng lợi thế của thôn gần trung tâm xã, có lợi thế kinh doanh dịch vụ khi chợ Hải Đông mới hoạt động khá ổn định sớm được lấp đầy; đẩy mạnh tuyên truyền nhân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thôn NTM nâng cao, kiểu mẫu, phát triển sản phẩm OCOP, các mô hình kinh tế hiệu quả gắn với đảm bảo các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật của khu phố 8 văn minh trong tương lai gần. Tiếp tục duy trì và làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, PCLB, cháy nổ và đảm bảo bộ mặt nông thôn xanh, sạch đẹp, đáng sống; Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Nông thôn kiểu mẫu gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu “xanh, sạch, đẹp”. Xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực của địa phương trong tình hình mới; Quan tâm các hoạt động văn hóa TDTD, mmo hình câu lạc bộ dân vũ, thực hiện tốt chính sách DSKHGĐ, đảm bảo an sinh xã hội và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn mới. Thường xuyên bổ sung hoàn thiện và thực hiện tốt các hương ước quy ước khu dân cư, đảm bảo giữ vững danh hiệu phố văn hoá; Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các chi hội, đoàn thể của thôn; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vai trò nòng cốt trong tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai những việc có liên quan trực tiếp đến nhân dân; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy hiệu quả hoạt động của Công an xã, các “Tổ tự quản về an ninh trật tự” đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Tiếp tục huy động hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành phố; quyết tâm kiểm soát, không để dịch bùng phát trên địa bàn, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội.

 Đại hội đã đã bầu Chi ủy, Bầu Bí thư, phó Bí thư hiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố  cùng các đồng chí tặng qua chúc mừng 

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã đã bầu Chi ủy thôn 8, Xã Hải Đông lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quang Tôn được tín nhiệm tái cử Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tằng được bầu làm Phó Bí thư chi bộ thôn 8, Xã Hải Đông lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2022- 2025./.

Trần Bình
Trung tâm TT&VH
Loading...