Đại hội Công đoàn xã Hải Đông, nhiệm kỳ 2023-2028

03/03/2023 10:55

Chiều ngày 3/3/2023, Công đoàn xã Hải Đông long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Về dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Hải Đông cùng Lãnh đạo Đảng, chính quyền xã, Chủ tịch Công đoàn xã Hải Đông và cùng các đoàn viên Công đoàn xã Hải Đông.

Các đại biểu dự Đại hội

Về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, hàng năm Công đoàn xã đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể đoàn viên công đoàn. Nội dung thi đua tập trung vào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển”, phong trào “văn hóa, thể thao…” nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu kinh tế- xã hội của địa phương. 

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Công đoàn xã Hải Đông có 32 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia gia xây dựng Đảng, chính quyền. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo công khai, dân chủ. BCH Công đoàn xã thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, xét khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết; tiếp nhận và tổ chức trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Đ/c Chủ tịch Công đoàn khai mạc đại hội

Ngoài ra, Ban Chấp hành công đoàn còn thường xuyên chú trọng việc đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn. Ban nữ công thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nữ đoàn viên công đoàn trong cơ quan thực hiện tốt Luật bình đẳng giới và công tác phòng, chống bạo lực gia đình, tham gia xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc…

Đoàn chủ tịch Đại hội
Đ/c Nguyễn Ngọc Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã dự và chỉ đạo Đại hội
 
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ mới, công đoàn xã Hải Đông tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống, năng lực, phẩm chất, tự học, tự bồi dưõng để nâng cao trình độ về mọi mặt; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn;…

Ban chấp hành khóa mới ra mắt

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Bùi Đức Dũng được các đại biểu tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã Hải Đông, nhiệm kỳ 2023 - 2028; các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Móng Cái, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.

Phạm Hương
Loading...