Banner đại hội đảng

Đại hội Đảng bộ xã Hải Đông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 26 -27/3, Đảng bộ xã Hải Đông đã tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái; Đồng chí Phạm Văn Hoan, Thành ủy viên, Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố Móng Cái.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2015- 2020, đảng bộ xã Hải Đông đã triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp ủy các cấp. Xã đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV đề ra (Hoàn thành 18/19 chỉ tiêu, trong đó 05 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức: Tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12,3%; tỷ lệ thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa” đạt 125% chỉ tiêu Nghị quyết;  giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng năm giảm bình quân hàng đạt 206,6% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt đạt 133,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; Xã không còn hộ nghèo, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Quốc phòng được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Đề án 25; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đảng viên và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được nâng lên; trình độ, năng lực, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác Dân vận của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, đi vào chiều sâu, nhất là hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Năm 2016, Hải Đông được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 1.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Hải Đông xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tập trung huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã để phát triển dịch vụ, nuôi trồng, khai thác thủy hải sản gắn với phát triển nông nghiệp bền vững. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường văn hoá - xã hội văn minh, nghĩa tình. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; xây dựng xã Hải Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025…Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng/người/năm; 100% thôn đạt chuẩn NTM.

Về dự và chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Đông đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và chỉ rõ 4 tồn tại, hạn chế. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác trọng tâm đó là: đảng bộ xã cần quyết liệt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa quyết tâm thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội đề ra. Đảng bộ xã cần tiếp tục xác định cơ cấu kinh tế của xã là Nông, lâm, ngư nghiệp - Dịch vụ thương mại và Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; Chú trọng khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của xã để phát triển ngành thủy sản gắn với phát triển nông nghiệp bền vững. Nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội. Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đảm bảo vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Thực hiện có hiệu quả Đề án 25, trong đó chú trọng việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình. Nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, phối hợp tốt công tác giữa chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, đảm bảo là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Đồng thời sau Đại hội, cần ổn định ngay công tác tổ chức bộ máy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc; đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa để triển khai thực hiện hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng chí nhấn mạnh về nhiệm vụ của đại hội là bầu Ban Chấp hành, bầu trực tiếp Bí thư nhiệm kỳ mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố khóa XXIV đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Bùi Thị Lệ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái

đến dự phát biểu và tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện trình đại hội XIII của Đảng và dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Chiều được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV gồm 10 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp Hành khóa mới ra mắt

Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XV đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Tiến Lương và đồng chí Nguyễn Lệ Hằng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy xã./.

Tin cùng chuyên mục

Thành đoàn Móng Cái  tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, hội năm 2020

Thành đoàn Móng Cái tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, hội năm 2020


Đoàn công tác Học viện chính trị khu vực I nghiên cứu thực tế tại TP Móng Cái

Đoàn công tác Học viện chính trị khu vực I nghiên cứu thực tế tại TP Móng Cái


Thành ủy Móng Cái: Sơ kết công tác khối nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Thành ủy Móng Cái: Sơ kết công tác khối nội chính 6 tháng đầu năm 2020


Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp


Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ

Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ


Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025


Đảng bộ TP Móng Cái: Thực hiện hiệu quả đề án 25

Đảng bộ TP Móng Cái: Thực hiện hiệu quả đề án 25


Móng Cái kết nạp 90 đoàn viên đợt 19/5

Móng Cái kết nạp 90 đoàn viên đợt 19/5


Viếng nghĩa trang Liệt sỹ và dâng hoa tại Biểu tượng ghi dấu nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

Viếng nghĩa trang Liệt sỹ và dâng hoa tại Biểu tượng ghi dấu nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên


Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển KT-XH, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển KT-XH, ứng phó với đại dịch Covid-19.


Cải cách hành chính ở Móng Cái: Đột phá để phát triển.

Cải cách hành chính ở Móng Cái: Đột phá để phát triển.


Móng Cái rực rỡ đón chào Đại hội XXIV

Móng Cái rực rỡ đón chào Đại hội XXIV


Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Móng Cái lần thứ XV

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Móng Cái lần thứ XV


Hội nghị Cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Đai hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV

Hội nghị Cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Đai hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV


Đại hội lần thứ IX Đảng bộ cơ quan Thành ủy Móng Cái

Đại hội lần thứ IX Đảng bộ cơ quan Thành ủy Móng Cái