Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã Vạn Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

24/03/2023 22:00
Ngày 24/3, Hội nông dân xã Vạn Ninh đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023-2028. Trên cơ sở bàn, tìm các giải pháp, biện pháp hữu hiệu nhằm đẩy mạnh các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân, đáp ứng với yêu cầu của Đảng đối với nông dân, nông nghiệp, nông thôn trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Thị Lam Đăng - Phó Chủ tịch Hội nông dân TP cùng cấp ủy - chính quyền xã tới dự và chỉ đạo đại hội.
Trang nghiêm nghi lễ chào cờ tại đại hội

Qua 5 năm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, cán bộ, hội viên và nhân dân về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, làm thay đổi cách nghĩ, cánh làm trong lao động sản xuất. Với cách làm trước đây là sản xuất nhỏ lẻ, nay nông dân đã mạnh dạn đầu tư giống, vốn, vật tư, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và thông qua báo cáo nhiệm kỳ

Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức gắn với triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn góp phần nâng cao kiến thức cho hội viên nông dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của đảng bộ chính quyền địa phương và Nghị quyết tổ chức Hội Nông dân các cấp; Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được củng cố kiện toàn, công tác kiểm tra, công tác phát triển hội viên vượt kế hoạch giao, cán bộ hội đi cơ sở nắm tình hình tư tưởng, sản xuất, đời sống sinh hoạt của hội viên nông dân,để các hoạt động công tác Hội và phong trào được duy trì có hiệu quả; Duy trì phong trào thi đua trong nông dân, triển khai đồng bộ với những hình thức thiết thực, hội viên nông dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lãnh đạo tặng hoa chức mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội với nhiều khó khăn như thời tiết diễn biến phức tạp; dịch bệnh Covid-19, giá nhiên liệu, giá vật tư nông nghiệp  tăng cao, đã tác động không nhỏ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, Hội Nông dân xã đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy và Hội cấp trên để triển khai các nhiệm vụ được giao theo hướng chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu vượt KH bao gồm chỉ tiêu về kết nạp hội viên, chỉ tiêu về xây dựng quỹ chi hội; chỉ tiêu về vận động quỹ HTND, Kết quả đánh giá phân loại tổ chức hội cơ sở  4/5 năm liền hội đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Hội đã xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng, phát động phong trào và giao chỉ tiêu thi đua cho các chi hội ngay từ đầu năm, đã biểu dương 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân. Trong 5 năm qua, Hội đồng thi đua khen thưởng cấp Nhà nước tặng 01 huân Chương lao động hạng 3 cho cá nhân đồng chí SXKD giỏi cấp trung ương, Trung ương Hội nông dân Việt Nam tặng 02 bằng khen cho tập thể cá nhân, Hội nông dân Tỉnh tặng 01 bằng khen cho tập thể cá nhân và cấp Thành phố, cấp xã trao tặng giấy khen có trên 40 giấy khen cho các tập thể, cá nhân Hộ SXKD giỏi các cấp, có trên 350 hộ nông dân đã được các cấp hội trao tặng giấy chứng nhận hộ SXKD giỏi và các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Hội và phong trào nông dân các năm.

Hội đã phát huy cao vai trò, trách nhiệm của hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trên cơ sở đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả và vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp với các mô hình như chi Hội nghề nghiệp nuôi tôm thẻ chân trắng, mô hình Bảo vệ môi trường thích ứng biến đổi khí hậu năm 2021 gắn với mô hình “lò đốt rác” tại thôn Đông, mô hình dùng chế phẩm Enzym trong nuôi tôm thành công; Bên cạnh đó, vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Triển khai có hiệu quả các Đề án“Xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025”, Đề án“Phát triển sản phẩm OCOP Thành phố giai đoạn 2020- 2025”, Đề án“Phát triển hạ tầng môi trường thuỷ sản” gắn với chiến lược mới, ý tưởng mới, quy hoạch vùng sản xuất nhóm“3 con” (lợn, bò, tôm), “2 cây” (khoai lang, dược liệu), “1 điểm đến”. Hội Nông dân từ xã tham mưu đề xuất chủ động báo cáo, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu, tiêu chí về phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho nhân dân, số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm sau tặng hơn năm trước; Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo nghề cho nông dân và giới thiệu việc làm cho 112 người với mức lương ổn định tù 5,5 đến 7.000.000đ/ tháng.

Hội còn tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển nông nghiệp và nông thôn, từ năm 2018 đến năm 2022 đã giới thiệu, bồi dưỡng 9 hội viên nông dân ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, 7 hội viên ưu tú Đã được kết nạp vào đảng, ccó 7/25 bằng 28% cán bộ, hội viên nông dân trúng cử Đại biểu HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026. làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội nông dân xã phấn đấu và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết đó là: Xây dựng xã Vạn Ninh phát triển kinh tế theo hướng ổn định, bền vững; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, quy mô, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững môi trường sinh thái. Tăng cường củng cố Quốc phòng , an ninh, kiềm chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Hội nông dân xã Vạn Ninh xây dựng các chỉ tiêu cụ thể đó là kết nạp hội viên mới đạt chỉ tiêu giao hàng năm; 100%, phấn đấu trong nhiệm kỳ vận động 7 cán bộ Hội viên tiêu biểu xuất sắc tham gia học lớp cảm tình đảng và kết nạp 5 Hội viên tiêu biểu vào đảng, chi Hội xây dựng được Quỹ Hội hoạt động đạt mức bình quân toàn xã 180.000 đ/hội viên; 100% cán bộ chuyên trách công tác Hội được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và kỹ năng công tác nông vận; 100% cán bộ chi, tổ Hội được bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, phương pháp công tác Hội; Vận động  hộ hội viên nông dân đăng ký và ít nhất 85% hộ đăng ký đạt danh hiệu “Hộ ND sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp; có ít nhất 600 hộ hội viên nông dân đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; 100% hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế; Làm tốt công tác tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng NNPTNT để hội viên được vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình cho hội viên.

Ban chấp hành mới ra mắt đại hội

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nông dân xã Vạn Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu Hội Nông dân xã dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Móng Cái lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc
Chia tay các đồng chí thôi không tham gia BCH khóa mới 

Nhân dịp này, UBND xã Vạn Ninh đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...