Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hải Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

16/03/2023 18:24

Sáng 16/3, Hội Nông dân xã Hải Đông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới, Phát triển”. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Văn Định, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hải Đông và 68 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 942 hội viên Hội Nông dân xã.
 

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Hải Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2028

Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Hội Nông dân xã Hải Đông, nhiệm kỳ 2018-2023. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp hiệu quả của chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng thuận của nhân dân xã Hải Đông, Hội Nông dân xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác phong trào, huy động các nguồn lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của Cấp ủy, chính quyền, cán bộ, hội viên và nhân dân về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, làm thay đổi cách nghĩ, cánh làm trong lao động sản xuất. Với cách làm trước đây là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún nay nông dân đã mạnh dạn đầu tư giống, vốn, vật tư, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích.

 

Đồng chí Lê Văn Định, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức gắn với triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn góp phần nâng cao kiến thức cho hội viên nông dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của đảng bộ chính quyền địa phương và Nghị quyết tổ chức Hội Nông dân các cấp. Công tác xây dựng tổ chức Hội luôn được củng cố kiện toàn, công tác kiểm tra, công tác phát triển hội viên vượt kế hoạch giao, đến nay tổng số hội viên của Hội là 942 chiếm 91,3%; cán bộ hội đi cơ sở nắm tình hình tư tưởng, sản xuất, đời sống sinh hoạt của hội viên nông dân, để các hoạt động công tác Hội và phong trào được duy trì có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, Hội đã cử 239 lượt cán bộ chuyên trách công tác Hội và chi hội tham gia lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác hội, 362 lượt cán bộ, hội viên tham gia bồi dưỡng về kiến thức KHKT, kiến thức pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Các đồng chí lãnh đạo xã Hải Đông tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, Hội đã phát huy hiệu quả hoạt động, trở thành nơi tập hợp, đoàn kết hỗ trợ hội viên thi đua phát triển kinh tế - xã hội, tích cực xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả cao; hội viên nông dân tin tưởng vào đường lối của Đảng, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong 5 năm, có 3.158 hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 100% KH chỉ tiêu Thành phố giao; Số hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp nhiệm kỳ 2028-2023 là 1994 hộ. Hội đã chủ động phối hợp với hội LHPN xã làm tốt công tác ra quân dọn vệ sinh vào các ngày xanh trong tuần và ngày chủ nhật xanh; Vận động hội viên nông dân thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, thực hiện công tác dân số KHHGĐ, không sinh con thứ 3. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo quy định.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã Hải Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Cùng với đó, nhằm giúp hội viên có vốn sản xuất, Hội Nông dân xã Hải Đông đã tạo điều kiện hỗ trợ hội viên sớm tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn - chi nhánh Đông Quảng Ninh, Ngân hàng chính sách xã hội Thành phố để đầu tư phát triển sản xuất, với tổng dư nợ đạt 13 tỷ 745 triệu đồng, cho 315 hộ vay. Qua đó, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng trang trại, nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. 

Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển nông nghiệp và nông thôn được Hội quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ, 6 hội viên ưu tú đã được Hội giới thiệu tham gia các lớp cảm tình Đảng, trong đó 6 hội viên ưu tú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Sau phiên họp thứ BCH Hội Nông dân xã Hải Đông, thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Văn Thủy tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội với nhiều khó khăn như thời tiết diễn biến phức tạp; dịch bệnh Covid-19, giá nhiên liệu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, đã tác động không nhỏ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, Hội Nông dân xã đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy và Hội cấp trên để triển khai các nhiệm vụ được giao theo hướng chủ động, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đó hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đại hội X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề ra, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch bao gồm chỉ tiêu về kết nạp hội viên, chỉ tiêu về xây dựng quỹ chi hội; chỉ tiêu về vận động quỹ HTND; kết quả đánh giá phân loại tổ chức hội cơ sở: 05 năm liền cơ sở hội đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ban chấp hành Hội Nông dân xã Hải Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề xuất nhiều giải pháp để hoạt động Hội nhiệm kỳ tới phát triển vững mạnh. Theo đó, Hội Nông dân xã Hải Đông sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả; phấn đấu và quyết tâm thực hiện nhiệm vụ cơ bản theo tinh thần Xây dựng tổ chức Hội và các chi hội vững mạnh, có đủ năng lực tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sức sáng tạo của hội viên, nông dân; Xây dựng xã Hải Đông hoàn thiện kết cấu hạ tầng nâng cấp lên phường, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, bền vững; đẩy nhanh quá trình chuyển dịch, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững môi trường sinh thái. Tăng cường củng cố Quốc phòng, an ninh, kiềm chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

UBND xã Hải Đông khen thưởng 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023

Trên tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân xã Hải Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng chí Nguyễn Văn Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Cùng với đó, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu Hội Nông dân xã dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Móng Cái lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, UBND xã Hải Đông đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội Nông dân xã Hải Đông tặng quà chia tay các đồng chí thôi tham gia BCH khóa mới

 

Phạm Hương
Loading...