Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Ninh Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

05/04/2024 15:07

Chiều 05/4, Ủy ban MTTQ phường Ninh Dương long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự, chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đồng chí Lê Đức Tâm - Bí thư Đảng ủy phường Ninh Dương; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường Ninh Dương; cùng các đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Ninh Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ phường Ninh Dương đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ phường lần thứ XVIII đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được triển khai thực hiện tốt; nhiều mô hình hoạt động được triển khai hiệu quả có sức lan tỏa lớn phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân, huy động được sự quan tâm tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký điều hành Đại Hội

Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo Nhân dân, các tầng lớp trong xã hội tham gia, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hàng năm có trên 97,8% các hộ gia đình văn hóa, đặc biệt 7/7 khu phố đạt khu phố văn hóa hàng năm; Tích cực vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định về quy hoạch đô thị; vận động kinh phí làm đường liên khu, nội khu, lắp đặt điện chiếu sáng và chỉnh trang đô thị, xây dựng sửa chữa các nhà văn hóa khu, nhà bia tưởng niệm liệt sỹ;  vận động nhân dân tự bỏ kinh phí làm đường liên khu, nội khu dài trên 10,4km, tổng trị giá trên 15 tỷ đồng; lắp đặt 196 bóng điện cao áp chiếu sáng trên các tuyến đường trị giá trên 1 tỷ đồng, lắp đặt được 16 chiếc hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường, trị giá trên 125 triệu đồng... 

Đồng chí Trịnh Quang Ba - Chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường Ninh Dương khai mạc Đại Hội

Thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, Ủy ban MTTQ phường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên làm tốt công tác thăm hỏi động viên và tặng quà cho các Gia đình chính sách, gia đình khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội, nạn nhân chất độc hóa học, và các đối tượng khác; vận động hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà cho 02 gia đình hộ nghèo, cận nghèo, người có công trên địa bàn. Tổng kinh phí xã hội hóa trong nhiệm kỳ là trên 3.000.000.000 đồng.

Đoàn Đại Biểu Đại diện các tầng lớp nhân dân chào mừng Đại Hội

MTTQ phường làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, MTTQ phường thực hiện giám sát chuyên đề 10 cuộc trên địa bàn khu dân cư theo kế hoạch thường niên. Đồng thời tham gia các cuộc giám sát của HĐND phường tổ chức. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức 10 hội nghị cử tri tại các khu dân cư với 550 cử tri tham gia. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường đã tổ chức được 03 cuộc tiếp xúc với 282 cử tri tham gia để các ứng cử viên thực hiện vận động bầu cử.

Đồng Chí Phạm Đình Tươi - Phó chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam phường báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm kỳ 2019 - 2024, dự kiến chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024 - 2029
Phóng sự MTTQ phường Ninh Dương – Vững bước một nhiệm kỳ

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, phát triển", Đại hội đã đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029, với các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, hàng năm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, đoàn viên và nhân dân đạt từ 90% trở lên; 100% khu phố triển khai đầy đủ các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hàng năm mỗi thôn có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân; Hàng năm, 7/7 khu phố =100% tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) gắn với “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” cả phần Lễ và phần Hội; 7/7 khu phố giữ vững danh hiệu “ khu phố văn hóa”; 98% gia đình trở lên đạt “Gia đình văn hóa”; Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chủ trì, hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên của phường đảm nhận, giúp đỡ 100% các hộ khó khăn trên địa bàn. Có trên 90% hộ dân tham gia ủng hộ quỹ “ Vì người nghèo” phấn đấu đến hết năm 2025 không còn hộ cận nghèo; MTTQ và các đoàn thể xã hội tổ chức giám sát theo chuyên đề ít nhất 02 cuộc/năm; nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội. Ban Thanh tra nhân dân giám sát ít nhất từ 03 vụ việc/năm; 100% dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đầu tư trên địa bàn được MTTQ phường thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hiệu quả. MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội phường chủ động tham gia phản biện, góp ý dự thảo văn bản của Đảng ủy, chính quyền phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Móng Cái phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng
Đồng chí Lê Đức Tâm, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng
Đồng chí Trần Văn Hiếu Phó chủ tịch thường trực UBND phường thông qua báo cáo phối hợp giữa Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc phường và UBND phường
Tham luận của các đại biểu   

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ phường Ninh Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 31 thành viên. Đồng chí Trịnh Quang Ba, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Ninh Dương khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Ninh Dương khóa XIX. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 8 người; 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Hiệp thương bầu cử Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 
Hội nghị lần thứ nhất
Đồng chí Phạm Đình Tươi, Phó chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Phường hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội MTTQ TP Móng Cái

Tại Đại hội, UBND phường Ninh đã khen thưởng và biểu dương 5 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chia tay Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường khoá cũ 
Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 vừa qua
Đồng chí Hoàng Ngọc Thuấn, thay mặt Đoàn thư ký thông qua Dự thảo Nghị Quyết Đại Hội

📸Bùi Hải Đảo

Bùi Hải Đảo - Cổng thông tin điện tử phường Ninh Dương
Loading...