Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Đông thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

10/04/2024 09:57

Chiều 9/4, Uỷ ban MTTQ xã Hải Đông long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự, chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Hải Động; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể xã Hải Đông; cùng 84 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ xã Hải Đông đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thực hiện thắng lợi 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ xã lần thứ XII đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được triển khai thực hiện tốt. Các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng có chiều sâu và thiết thực hơn; nhiều mô hình hoạt động được triển khai hiệu quả có sức lan tỏa lớn phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân và huy động được sự quan tâm tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Móng Cái phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng

Nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua, cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo Nhân dân, các tầng lớp trong xã hội tham gia, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hàng năm có từ 92 - 95% các hộ gia đình văn hóa, đặc biệt 10/10 thôn đạt thôn phố văn hóa hàng năm; đã tuyên truyền, vận động trên 70 hộ dân hiến trên 3.000m2 đất với giá trị ước tính trên 1tỷ đồng; Ban công  tác Mặt trận cùng với thôn vận động xã hội hóa thôn tổng số tiền ước tính 2 tỷ đồng. các lực lượng chức năng và Thôn ra quân tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia di dời, gần 200 thùng xốp trồng cây, tháo dỡ khoảng 40 biển quảng cáo, biển vẫy; trên 400 m2 mái đua, mái vẩy;  500m2 bạt che làm khuất tầm nhìn, mất mỹ quan, ngoài ra phối hợp ra quân trên 200 buổi tổng VSMT với gần 12.000 nghìn lượt người tham gia.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo đại hội
Các đồng chí lãnh đạo xã Hải Đông tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thực hiện phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, Ủy ban MTTQ xã  phối hợp bàn giao 10 cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với 10 đơn vị nhận đỡ đầu đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 05 trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã  đến năm 18 tuổi. Trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, MTTQ xã đã chủ trì phát động, huy động nguồn lực ủng hộ Qũy phòng chống dịch COVID-19 bảo đảm hiệu quả với tổng số tiền 250.000.000

MTTQ xã làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã đã tổ chức được 50 cuộc đối thoại, giao ban, gặp mặt giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; từng bước thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Trong 05 năm qua, các tổ chức chính trị - xã hội xã đã quan tâm phát triển hội viên mới, tổ chức kết nạp được trên 830 hội viên.

Đồng chí Bùi Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Đông báo cáo công tác phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban MTTQ xã

Với tinh thần"Đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, đổi mới, phát triển", Đại hội đã đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 – 2029, với các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, hàng năm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, đoàn viên và nhân dân đạt từ 90% trở lên; 100% khu phố triển khai đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hàng năm mỗi thôn có ít nhất một công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân; Hàng năm, 10/10 thôn =100%  tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) gắn với “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”cả phần  Lễ và phần Hội; 100%  thôn giữ vững danh hiệu “ thôn văn hóa”; 95% gia đình trở lên đạt “Gia đình văn hóa”; Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xãc hủ trì, hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên của xã đảm nhận, giúp đỡ 100% các hộ khó khăn trên địa bàn. Có trên 90% hộ dân tham gia ủng hộ quỹ “ Vì người nghèo” phấn đấu đến hết năm 2025 không còn hộ cận nghèo; MTTQ và các đoàn thể xã hội tổ chức giám sát theo chuyên đề ít nhất 02 cuộc/năm; nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội. Ban Thanh tra nhân dân giám sát ít nhất từ 01- 02 vụ việc/năm; 100% dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức  đầu tư trên địa bàn được MTTQ xã thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hiệu quả. MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã chủ động tham gia phản biện, góp ý dự thảo văn bản của Đảng ủy, chính quyền xã.

Các đại biểu đã hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ xã Hải Đông khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 31 thành viên
Đồng chí Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội LHPN xã kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Hải Đông khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Hải Đông khóa XIII

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương cử Uỷ ban MTTQ xã Hải Đông khóa XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với 31 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Đông, Chủ tịch Hội LHPN xã kiêm Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Hải Đông khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 được hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Hải Đông khóa XIII. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 9 người; 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Tại Đại hội, UBND xã Hải Đông đã khen thưởng và biểu dương 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019-2024.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Chia tay các đồng chí không tham gia khóa mới
Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đại hội

 

Phạm Hương
Loading...