Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thực lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

07/04/2024 19:14
Ngày 3/4/2024, xã Vĩnh Thực long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thực lần thứ XXI, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 và xác định mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, Uỷ viên BTV thành uỷ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Móng Cái dự chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Vĩnh Thực cùng sự tham gia của 90 đại biểu đại diện cho nhân dân các dân tộc, các thôn dân cư, tổ chức thành viên trên địa bàn xã.
Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ xã Vĩnh Thực đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội MTTQ xã lần thứ XX đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được triển khai thực hiện tốt. Các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng có chiều sâu và thiết thực hơn; nhiều mô hình hoạt động được triển khai hiệu quả có sức lan tỏa lớn phát huy được vai trò chủ thể của nhân dân và huy động được sự quan tâm tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm

Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã Vĩnh Thực đã phối hợp tổ chức vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng NTM với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng; huy động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp trên 500 ngày công lao động, hiến 1.000m2 đất. Hàng năm 100% các thôn (3/3 thôn) đều đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt 92%, xã duy trì giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới. Đến hết năm 2023 xã không còn hộ nghèo, hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, thành phố và của xã được tổ chức thường xuyên.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đề ra mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, xã Vĩnh Thực xác định: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để “MTTQ thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần cùng đảng bộ  hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh, Uỷ viên BTV thành uỷ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Móng Cái dự chỉ đạo Đại hội

Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, đoàn viên và nhân dân hàng năm đạt từ 90% trở lên; 100% thôn triển khai đầy đủ 5 nội dung của cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; trên 80% thôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”; 93% gia đình trở lên đạt “Gia đình văn hóa”; có từ 95% hộ dân ký cam kết không vi phạm Quy ước văn hóa, không vi phạm các TNXH, an toàn giao thông. 

Đồng chí Nguyễn Duy Đông - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phấn đấu năm 2025 tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên toàn địa bàn xã đạt 65%; mỗi thôn dân cư hình thành ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản tại cộng đồng; 100% các hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ khó khăn của địa phương đều được hỗ trợ, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết; giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu xã đạt nông thôn mới nâng cao và 1 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025;

Các thành viên UBMTTQ xã ra mắt Đại hội

Tại Đại hội các đại biểu đã thống nhất hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Thực khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm có 31 đại biểu; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Các em học sinh chúc mừng Đại hội
Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại hội kêu gọi các tổ chức thành viên cùng toàn thể nhân dân các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã thông qua để Mặt trận Tổ quốc ngày càng phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng xã Vĩnh Thực giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Lê Văn Tiền
Loading...