Đại hội đại biểu MTTQ xã Quảng Nghĩa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

11/03/2024 11:36
Ngày 11/3, UB MTTQ xã Quảng Nghĩa đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã Quảng Nghĩa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Đô – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ, Trưởng Khối các tổ chức chính trị - xã hội TP cùng cấp ủy - chính quyền xã đã tới dự. Tới dự còn có đại biểu UB MTTQ các xã, phường trên địa bàn. Đây là đại hội MTTQ tổ chức điểm khối các xã trên địa bàn.
Trang nghiêm nghi lễ chào cờ tại đại hội 
Văn nghệ chào mừng
Đồng chí Trần Thị Họa - thông qua chương trình đại hội 

 

Với vai trò tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 5 năm qua UB MTTQ xã Quảng Nghĩa đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh góp phần xây dựng xã Quảng Nghĩa phát triển. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ xã lần thứ X đề ra: Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, nhân dân đồng thuận thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã triển khai hiệu quả, được nhân dân ghi nhận; Qua đó, vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sáng tạo của Nhân dân được phát huy; Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả; Các hoạt động vì người nghèo, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả; Các phong trào thi đua được nhân dân tích cực tham gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.

Đồng chí Đỗ Thu Xuân - Chủ tịch UB MTTQ xã thông qua báo cáo

MTTQ xã đã thực hiện tốt 5 chương trình công tác gắn với việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”:  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; đặc biệt là thực hiện xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng đời sống văn hóa: MTTQ xã phối hợp tổ chức vận động, huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn kiểu mẫu thôn 01, thôn 02, thôn 03 (khu dân cư hiện hữu) và các dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng 3,5km đường trung tâm xã, 1km đường trục thôn, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt với tổng kinh phí huy động trên 103 tỷ đồng, trong đó đã huy động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp trên 1500 ngày công lao động, hiến 2100 m2 đất và tiền mặt với tổng kinh phí trên 3,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tham gia hỗ trợ xây dựng thành công 03 mô hình nuôi tôm trên bể cạn; hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP địa phương (lợn Móng Cái, Tôm thẻ chân trắng); xây mới 03 cổng chào thôn; tham gia thực hiện các tuyến đường mẫu, trồng mới 12.000 cây Chuỗi Ngọc, 1.000 cây hoa Huỳnh Liên; 300 cây hoa giấy ngũ sắc, hơn 2.000 cây phi lao; hoàn thành 03 tuyến đường NTM kiểu mẫu “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Đến nay Quảng Nghĩa đạt 19/19 tiêu chí, 75/75 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM và đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, nâng cao về chất lượng, hằng năm 100% các thôn (5/5 thôn) đều đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân hằng năm đạt 91,5%, xã duy trì giữ vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới; các hoạt động văn hóa, văn nghệ trào mừng kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, thành phố và của xã được tổ chức thường xuyên, tiêu biểu là các hoạt động trào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, MTTQ xã đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công liên hoan tiếng hát khu dân cư cấp xã và tham gia liên hoan cấp thành phố đạt giải nhất toàn đoàn khối xã, được Thành phố lựa chọn là đơn vị tham gia liên hoan cấp tỉnh. MTTQ và các tổ chức thành viên từ xã đến thôn đã phát huy vai trò, chủ động, tích cực triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhiệm kỳ qua, đã huy động đóng góp trên 60 triệu đồng vào “Quĩ vì người nghèo”, huy động, kết nối và tham gia hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất cho hộ cận nghèo, hộ nghèo thoát nghèo bền vững, đã vận động hỗ trợ xây mới, sửa chữa 38 nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với tổng số tiền là 941 triệu đồng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã giảm nhanh hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã, đến hết năm 2021 xã Quảng Nghĩa không còn hộ nghèo, đến nay tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,89% (08 hộ), giảm 63 hộ cận nghèo, 37 hộ nghèo so với năm 2019. Năm 2024, phấn đấu giảm 06 hộ cận nghèo đạt mục tiêu giảm trên 70% theo Nghị quyết Thành ủy và Đảng ủy xã. 

Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, với 21 cuộc giám sát chuyên đề. Ủy ban MTTQ xã đã tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; chủ trì phối hợp thực hiện đảm bảo các quy trình bầu trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2020-2022, 2022-2025; thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn đảm bảo dân chủ, đúng quy định. Đồng thời, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân tăng cường đoàn kết quốc tế; Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên - trong đó, Khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội như Hội CCB, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên xã giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết các lực lượng với những đóng góp to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển của xã.

Đại diện các tầng lớp nhân dân và các cháu học sinh chúc mừng đại hội 
Đại biểu tham luận tại đại hội 

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận làm rõ những việc đã làm được và chưa làm được cũng như rút kinh nghiệm những cách làm hay những kinh nghiệp quý và thảo luận thống nhất phương hướng, nhiệm vụ cùng những giải pháp cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Đồng chí Vũ Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã đã phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ, Trưởng Khối các tổ chức chính trị - xã hội TP phát biểu chỉ đạo
Các đại biểu Tỉnh, TP và các xã, phường tặng hoa chúc mừng đại hội 

Tại đại hội, đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ, Trưởng Khối các tổ chức chính trị - xã hội TP và đồng chí Vũ Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy xã đã phát biểu ghi nhận những thành tích mà MTTQ xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, thẳng thẳn chỉ ra những tồn tại, hạn chế để nhiệm kỳ tới MTTQ xã rút kinh nghiệm làm tốt hơn. 

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ, Trưởng Khối các tổ chức chính trị - xã hội TP cũng chỉ đạo và định hướng một số nội dung đó là: Cần bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, của MTTQ cấp trên để tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc và những nhiệm vụ trọng tâm đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tăng cường công tác tuyên truyền Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; Khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới; cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tổ chức thực hiện sâu rộng và có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục làm tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tính cộng đồng tham gia giảm nghèo bền vững, giúp đỡ những hộ cận nghèo, những gia đình chính sách, người có công và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh các hoạt động đoàn kết toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, giữ gìn ANCT - TTATXH xây dựng gia đình văn hóa, thôn đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, với vai trò là liên minh chính trị, MTTQ xã triển khai và hướng dẫn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động và tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết những vấn đề mà Nhân dân quan tâm; Thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ; phát huy vai trò trách nhiệm và sự đóng góp của các tổ chức thành viên, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, đưa công tác giám sát và phản biện xã hội vào cuộc sống, trở thành nền nếp và đạt hiệu quả như mong muốn, đích đến là đảm bảo quyền và lợi chính đáng của nhân dân; Để đưa Chương trình hành động của Đại hội vào cuộc sống, đòi hỏi quan trọng là cán bộ Mặt trận cần tiếp tục đổi mới phương thức, chịu khó nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, tự học tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, dám nghĩ dám làm đương đầu trước khó khăn thách thức theo phương châm “6 dám, 5 thật”, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với phong trào thi đua “Cán bộ Mặt trận thành phố Móng Cái làm theo lời Bác” 

Hiệp thương cử Ủy viên UB MTTQ và đoàn đại biểu đi dự đại hội UB MTTQ TP

Đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ cử 33 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 và hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ XVIII. Đồng thời, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2024 - 2029. Tại hội nghị thứ nhất UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương bầu đồng chí Đỗ Thu Xuân  tái cử Chủ tịch UB MTTQ xã và 2 đồng chí Phó Chủ tịch UB MTTQ xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội nghị thứ nhất UB MTTQ xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Ra mắt Ủy viên UB MTTQ xã 

Đại hội cũng đã biểu dương và khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 và chia tay các vị thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa X.

Biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc 
Chia tay các vị thôi không tham gia Ủy viên UB MTTQ khóa X
Thư ký kỳ họp thông qua nghị quyết đại hội 

Nhiệm kỳ 2024 - 2029 với mục tiêu: ‘Tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường hiệu quả giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để “MTTQ thực sự là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn”. Đại hội đại biểu MTTQ xã cũng đã thống nhất 6 chương trình công tác và đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Quảng Nghĩa lần thứ XI với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Kỷ cương - Trách nhiệm” xác định mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024- 2029: phát huy dân chủ và truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy ý chí, tiềm năng, khát vọng và sức sáng tạo của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xây dựng xã Quảng Nghĩa kiểu mẫu, giàu đẹp văn minh, hiện đại./.

Trần Tương
Trung tâm truyền thông và Văn hóa thành phố Móng Cái
Loading...