Đại hội người Công giáo TP Móng Cái xây dưng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2017

09/07/2022 07:42
Chiều 8/7, Ban đoàn kết Công giáo TP Móng Cái long trọng tổ chức Đại hội người Công giáo TP Móng Cái xây dưng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2017. Dự đại hội có đồng chí Đỗ Viết Mạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố; đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; ông Đinh Quang Trung, Trưởng Ban đoàn kết công giáo Tỉnh.

Đại hội người Công giáo TP Móng Cái xây dưng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2017

Đồng bào Công giáo trên địa bàn thành phố có 944 hộ với 3.540 nhân danh, chiếm khoảng 2,9% dân số toàn Thành phố, gồm có 3 Giáo xứ (Giáo xứ Trà Cổ, Giáo xứ Xuân Ninh, Giáo xứ Ninh Dương) và 2 Giáo họ (Giáo họ Hải Yên, Giáo họ Móng Cái). Trong 5 năm qua, được sự quan tâm của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ninh, sự chỉ đạo thống nhất của Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Thành phố Móng Cái; đồng bào Công giáo các Giáo xứ, Giáo họ trên địa bàn Thành phố đã tích cực tham gia và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Móng Cái; đồng thời tạo điều kiện cho giáo dân thực hiện tốt đường hướng của Giáo hội Công giáo Việt Nam là “Kính Chúa yêu người, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Mọi hoạt động về Tôn giáo của Giáo xứ được tiến hành đều đặn. Đời sống của bà con giáo dân ngày càng được cải thiện, giáo dân yên tâm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Ông Đinh Quang Trung, Trưởng Ban đoàn kết công giáo tỉnh phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đai hội

Phong trào thi đua “Sống tốt đời đẹp đạo” đã có nhiều sáng tạo, đổi mới cả về chất và lượng. Phong trào thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống được đồng bào công giáo tích cực hưởng ứng tham gia; các Giáo xứ, Giáo họ đã phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống làm giầu chính đáng; nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ban hành giáo các Giáo xứ, Giáo họ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giáo dân trên địa bàn tham gia tích cực tham gia phong trào thực hiện nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tiêu biểu trong nhiệm kỳ qua là rất tích cực tham gia đóng góp các quỹ do địa phương quy định như: quỹ an ninh quốc phòng, quỹ phòng chống bão lũ, quỹ vì người nghèo; ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ xây dựng quỹ vác xin phòng chống Covid19 v.v…Trị giá hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

5 năm qua, Ban hành giáo các Giáo xứ, Giáo họ thường xuyên phối hợp cùng với Chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Việc phát triển hội đoàn đạo đức ở các Giáo xứ, Giáo họ đã đi vào chiều sâu; đời sống nội tâm của các hội viên, đoàn viên đã là nguồn động viên khích lệ cho phong trào “Gương người tốt việc tốt” trong đồng bào công giáo trên địa bàn; qua các hoạt động bác ái, từ thiện của các hội đoàn, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó yêu thương; đời sống đạo đức của các gia đình ngày càng được đổi mới, tiến bộ hơn rất nhiều. 

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đai hội

Tại đại hội, các đại biểu đã tham luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban Đoàn kết Công giáo Thành phố với mục tiêu “Động viên người công giáo đoàn kết, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Giữ gìn vệ sinh môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ động phối hợp phòng chống dịch Covid 19. Tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân”. Trong đó, phấn đấu trên 90% giáo dân được tuyên truyền về đường lối  chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; tỷ lệ hộ gia đình Công giáo đạt gia đình văn hóa hàng năm từ 95% trở lên; phấn đấu không còn hộ nghèo;100% giáo xứ, giáo họ thực hiện chương trình “5 không” (không trộm cắp, không cờ bạc, không mại dâm, không nghiện hút, không buôn bán tàng trữ các chất ma tuý); Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa; Có 100% giáo xứ, giáo họ thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng Tôn giáo của Quốc hội; Phấn đấu 100%  các xứ họ đạt danh hiệu “Xứ họ tiên tiến”, “Khu phố văn hóa”.

Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tặng hoa chúc mừng Đai hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Ban đoàn kết Công giáo Thành phố, các Giáo xứ, Giáo họ, giáo dân trên địa bàn Thành phố trong thực hiện các phong trào thi đua “Kính chúa, yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” xây dựng địa phương ngày càng phát triển. 

Đồng chí đề nghị Ban Đoàn kết công giáo Thành phố, Giáo xứ, Giáo họ trên địa bàn tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa họ đạo và đời; tuyên truyền, động viên, quán triệt giáo dân thực hiện tốt chú trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trài thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Kính chúa, yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo” nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào có đạo để chung tay xây dựng TP Móng Cái giàu đẹp, văn minh.

Các vị linh mục, các chức sắc, chức việc với tình cảm, uy tín, trách nhiệm và vai trò của mình, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành gắn bó cùng dân tộc, thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tâm linh cho đồng bào có đạo, động viên quần chúng tín đồ tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, thực hiện tốt các phương châm hành đạo của các tôn giáo đó là: “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Động viên quần chúng tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng NTM và đô thị văn minh, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo và công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh bài trừ tội phạm, tệ nạn xã hội, các hoạt động mê tín dị đoan và các hoạt động vi phạm pháp luật.

Ban đoàn kết Công giáo Thành phố khóa III đã thống nhất cử Ông Trần Văn Quyền, Trùm cả Giáo họ Hải Yên làm Trưởng Ban đoàn kết Công giáo Thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo đúng đường lối, chính sách nhất quán của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước. Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo; tuyên truyền, hướng dẫn, động viên các chức sắc, tín đồ “sống tốt đời, đẹp đạo”, “Kính chúa, yêu nước” tham gia đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương; đồng thời sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn Thành phố nói chung, đồng bào công giáo nói riêng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Thành phố Móng Cái sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương phối hợp cùng Ban đoàn kết Công giáo Thành phố, các Giáo sứ, Giáo họ triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

UBND Thành phố khen thưởng 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo Thành phố, giai đoạn 2017-2022.

Phát huy tinh thần "kính Chúa, yêu nước", sống “tốt đời đẹp đạo”, Đại hội đã Hiệp thương cử ra 15 vị vào Ban đoàn kết công giáo TP Móng Cái khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời Hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 15 đại biểu. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban đoàn kết Công giáo Thành phố khóa III đã thống nhất cử Ông Trần Văn Quyền, Trùm cả Giáo họ Hải Yên làm Trưởng Ban đoàn kết Công giáo Thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhân dịp này, UBND Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo TP Móng Cái, giai đoạn 2017-2022.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...