Đảng bộ phường Bình Ngọc: Phát triển đảng viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

03/07/2023 12:41
Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Theo đó, trong 6 tháng đầu 2023, Đảng bộ phường Bình Ngọc đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

Xác định phát triển đảng viên là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng, 6 tháng đầu năm 2023 Đảng bộ phường Bình Ngọc đã tập trung chỉ đạo các chi bộ đảng thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với số lượng, chất lượng đảng viên đã được nâng lên một bước, nhất là nhận thức về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác. Có được kết quả này, Đảng bộ phường Bình Ngọc đã quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phát triển đảng viên.

Nhấn mạnh coi trọng công tác nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác phát triển đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, theo Đ/c Vũ Thị Vân Anh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường: Đảng ủy đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, cũng như chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế từng chi bộ. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên để có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng, Đảng ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chi bộ trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình. Đảng bộ phường Bình Ngọc đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt và cụ thể nhiều giải pháp, trong đó tập trung cho việc thông tin, quán triệt tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, hướng dẫn các chi bộ đảng nắm vững quy trình, thủ tục, các bước tiến hành từ khâu giới thiệu, bồi dưỡng, đến việc kết nạp đảng viên, đồng thời, quan tâm quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí các đảng viên trẻ, có năng lực, tâm huyết đảm nhận chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị phường.

Trong ngày 03/7/2023, Chi bộ khu 2, trực thuộc Đảng bộ phường Bình Ngọc đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với 01 quần chúng ưu tú: Đ/c Hoàng Thị Thuận

Thay mặt Cấp ủy, Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú được vinh dự đứng vào hành ngũ của Đảng và phân công đảng viên chính thức theo dõi giúp đỡ. Phát biểu tại lễ kết nạp, Đ/c Nguyễn Hùng Chiến – Bí thư Đảng ủy phường chúc mừng đồng chí Đảng viên mới sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam; đồng thời đồng chí cũng bày tỏ mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ của mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng phát triển.

Sau khi nhận Quyết định đồng chí Hoàng Thị Thuận đã tuyên thệ dưới cờ đảng, cờ nước và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh về 04 nhiệm vụ của người Đảng viên và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên thời gian tới, Đảng bộ phường Bình Ngọc nhấn mạnh cấp ủy chi bộ cần quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, trong đó, đặc biệt coi trọng việc có kế hoạch, giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên cụ thể, sát với tình hình thực tế.

Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chi bộ đảng trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả lượng và chất, có cơ cấu hợp lý, cũng như quan tâm công tác phân công các tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong việc bồi dưỡng, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới./.

Đoàn Thu
Phường Bình Ngọc
Loading...