Banner tin

Đảng bộ phường Ka Long: Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Chặng đường ghi dấu của đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ phường Ka Long đó là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện. Đến nay, 24/24 chỉ tiêu hoàn thành trong đó có 8 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức nghị quyết Đại hội lần thứ IV đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, đúng hướng lấy thương mại, dịch vụ, du lịch là mũi nhọn; thu ngân sách hàng năm đạt và vượt kế hoạch, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH - QP - AN, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Song song với việc lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm việc huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được cấp ủy - chính quyền phường quan tâm làm tốt, một trong những điểm nhấn đó là xây dựng trường Tiểu học Ka Long bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố và trường Mầm non Ka Long theo hình thức đầu tư tư - quản trị công, đến nay phường có đủ 3 cấp học, cấp học Mầm non và Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Hoàn thành xây dựng 5/7 khu dân cư kiểu mẫu với tổng kinh phí ngân sách đầu tư trên 42 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa và nhân dân đóng góp là 24 tỷ đồng; tiếp nhận và đưa vào quản lý sử dụng công trình cải tạo nâng cấp mặt đường Hùng Vương, Tuệ Tĩnh, Nguyễn Bỉnh Khiêm và phố Lê Hữu Trác, Phạm Ngũ Lão; dự án thoát nước mặt và nước thải nguồn vốn ADB đã cơ bản giải quyết được úng lụt cục bộ trên địa bàn; hoàn thành 09 tuyến đường, phố có điện chiếu sáng đô thị với tổng mức đầu tư 2,85 tỷ đồng, đến nay 100% tuyến đường, phố có điện chiếu sáng, tạo diện mạo mới cho phường đạt chuẩn về đô thị văn minh; Văn hoá - xã hội có bước phát triển; Khôi phục, phát huy hiệu quả giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quảng bá du lịch Lễ hội đền Xã Tắc. Lĩnh vực y tế, an sinh xã hội được đảm bảo, đến nay phường không có hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới, phường đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế; phường đạt chuẩn văn minh đô thị 4 năm liên tục; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 95% và trên 70% khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa hàng năm. Quốc phòng được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm coi trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Cán bộ khu 3 phường Ka Long tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng khu phố văn hóa

Ông Sầm Mềnh Phắn – khu 3 phường Ka Long phấn khởi cho biết: Là một người dân sinh sống trên địa bàn phường Ka Long, bản thân tôi nhận thấy trong những năm qua, phường Ka Long đã có nhiều chuyển biến nhất là trong phát triển KT – XH, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới theo hướng văn minh hiện đại. Đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội nhất là việc phường có trường mầm non, trường tiểu học được xây dựng mới rất khang trang, con em của công dân trên địa bàn phường được học tập trong môi trường tốt thuận tiện, người dân rất phấn khởi. Bên cạnh đó, các nhà văn hóa được xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bộ mặt đô thị được chỉnh trang thay đổi vỉa hè được xây dựng sáng, rộng đẹp,đường thông hè thoáng đảm bảo ATGT – ANTT; nhân dân phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền địa phương.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường Ka Long đã ban hành và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, Thành phố hiện thực bằng các văn bản nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi lĩnh vực với sự định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sát với tình hình thực tế của phường để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi lĩnh vực. Đồng thời, ban hành các nghị quyết chuyên đề về phát triển thương mại - du lịch - dịch vụ của địa phương; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo động lực nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác đặt ra. Kết quả trên đã khẳng định vai trò của Đảng bộ phường Ka Long trong xây dựng nghị quyết sát đúng, trúng và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cùng với sự vào cuộc giám sát của HĐND và sự điều hành đổi mới, linh hoạt của UBND phường trong thực hiện nhiệm vụ, đưa nghị quyết và hiện thực hóa chủ trương, kế hoạch của Đảng ủy phường vào phát triển KT - XH của phường. Đóng góp vào những thành tựu, kết quả trên còn có sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng đánh dấu sự thành công của một nhiệm kỳ đại hội và tạo tiền đề cho những bước đi vững chắc trong nhiệm kỳ.

Không chỉ đổi mới trong chỉ đạo phát triển công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực phát triển kinh tế của phường cũng ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt hơn 86 tỷ đồng, tăng bình quân 12%/năm, tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; Tổng chi ngân sách 5 năm đạt trên 42 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt trên 25 tỷ đồng; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Ông Nguyễn Hữu Tâm – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng An - TP Móng Cái cho biết: Trong thời gian doanh nghiệp chúng tôi đầu tư xây dựng trường mầm non Ka Long theo hình thức PPP, chúng tôi nhận thấy sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội của phường Ka Long nhất là về lĩnh vực dịch vụ thương mại. Bên cạnh đó 5 năm qua, công tác cải cách hành chính và thủ tục tại bộ phận một cửa cũng có nhiều đổi mới, tạo điều kiện rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ đón tiếp, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc giải quyết các bộ hồ sơ thủ tục hành chính.   

 Một trong những nhiệm vụ then chốt đạt được kết quả khởi sắc trong công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường Ka Long chú trọng trên cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng hệ thống chính trị từ phường tới 7/7 khu phố một cách toàn diện. Bên cạnh tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đảng bộ phường còn thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt; Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 39 đảng viên mới; thành lập mới 02 chi bộ, chi bộ trường Mầm Non và Tiểu học; Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 25 của Đảng bộ Thành phố gắn với kiểm điểm kết quả thực hiện Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả tích cực triển khai, thực hiện hoàn thành nhất thể chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường; Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng các khu phố theo tinh thần Chỉ thị của Tỉnh ủy; kịp thời kiện toàn các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền theo sự chỉ đạo của Thành ủy và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội hết nhiệm kỳ. Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với cấp ủy khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng viên của khu phố 5 phường Ka Long Phạm Thùy Linh tự hào chia sẻ: Là một Đảng viên trẻ hiện nay đang sinh hoạt tại chi bộ khu phố 5 phường Ka Long, trong những năm qua, bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt các nghị quyết của đại hội Đảng các cấp và Đảng bộ phường Ka Long, chi ủy khu phố 5. Bên cạnh đó, tôi luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm và hành động thiết thực và cụ thể như xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế ở địa phương, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị văn minh. Với nỗ lực và quyết tâm cùng với chi bộ, nhân dân khu phố 5 giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và khu phố văn hóa 7 năm liền, góp phần xây dựng phường Ka Long ngày càng giàu đẹp văn minh. 

Lễ kết nạp Đảng viên mới khu phố 5 phường Ka Long

   Một trong những yếu tố then chốt đó là đảng bộ đã tăng cường công tác xây dựng Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, nhất là nâng cao chất lượng quán triệt, gắn với xây dựng các kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh và Thành phố; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Hoàn thành việc ban hành cuốn lịch sử Đảng bộ phường và tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng và tổ chức thành công cuộc thi tìm hiểu lịch sử 20 năm Đảng bộ phường; Triển khai và hoàn thành cuộc thi tìm hiểu “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân . Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị; qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực và khơi dậy truyền thống cách mạng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo - Bí thư, Chủ tịch phường Ka Long khẳng định: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cơ sở đánh giá toàn diện những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, BCH đảng bộ phường Ka Long nhiệm kỳ 2020 -2025 xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với quan điểm tập trung xác định xây dựng Đảng là then chốt, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm; trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, BCH Đảng bộ phường tiếp tục xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ thương mại chiếm tỷ trọng chủ yếu 96%, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 4%. Với truyền thống đoàn kết, đồng tâm, BCH Đảng bộ phường Ka Long quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ phường lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra với mục tiêu cao nhất phấn đấu xây dựng phường Ka Long đạt chuẩn văn minh, hiện đại.

   Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ V đề ra với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; xây dựng phường văn minh, hiện đại”; với quyết tâm chính trị cao nhất; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy - HĐND -UBND Thành phố; sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn thành phố; với tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới và sáng tạo, trên cơ sở khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, tin tưởng rằng Đảng bộ phường Ka Long sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra và đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện cả về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của phường trong nhiệm kỳ mới với niềm tin và khí thế mới!

Tin cùng chuyên mục

Hơn 12.500 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2020 – 2021.

Hơn 12.500 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2020 – 2021.


Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong


Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020)

Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15/7/1950 - 15/7/2020)


Lễ hội Đình Trà Cổ- di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia

Lễ hội Đình Trà Cổ- di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia


Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động năm 2019

Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động năm 2019


TP Móng Cái: 1.015 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021

TP Móng Cái: 1.015 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021


HĐND TP Móng Cái: Hội nghị tiếp xúc cử tri trong hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản.

HĐND TP Móng Cái: Hội nghị tiếp xúc cử tri trong hoạt động nuôi trồng, chế biến thủy sản.


19h 30 ngày 18/7/2020, sẽ diễn ra Lễ đón nhận giải thưởng du lịch bền vững thành thị ASEAN 2020 tại Sa Vĩ - TP Móng Cái

19h 30 ngày 18/7/2020, sẽ diễn ra Lễ đón nhận giải thưởng du lịch bền vững thành thị ASEAN 2020 tại Sa Vĩ - TP Móng Cái


kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh

kiểm tra công tác chuẩn bị thi tuyển sinh


Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộLiên đoàn lao động TP Móng Cái: Sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Liên đoàn lao động TP Móng Cái: Sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.


Móng Cái ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam

Móng Cái ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam


Báo thông tin giả đến cảnh sát hình sự, người đàn ông bị xử phạt

Báo thông tin giả đến cảnh sát hình sự, người đàn ông bị xử phạt


Bắt giữ gần 6 tạ thịt vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc chuẩn bị được bán ra chợ dân sinh

Bắt giữ gần 6 tạ thịt vịt đông lạnh không rõ nguồn gốc chuẩn bị được bán ra chợ dân sinh