Banner đại hội đảng

Đảng bộ TP Móng Cái: Thực hiện hiệu quả đề án 25

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thành phố Móng Cái đã chủ động khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIII với những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo tiền đề cho sự phát triển Thành phố Móng Cái trong thời gian tới.

Lễ kết nạp Đảng viên mới khu phố 5 phường Ka Long

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đó là Thành phố Móng Cái đã quán triệt và triển khai Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25) của Đảng bộ Thành phố: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án 25 theo đúng lộ trình đề ra: Kiện toàn, sáp nhập giảm 07 cơ quan, đơn vị, 02 thôn - khu phố, 04 trường và 29 điểm trường, trong đó: Triển khai thực hiện thí điểm về hợp nhất một số cơ quan Đảng và Nhà nước có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; rà soát, điều chỉnh chức năng, tránh chồng chéo nhiệm vụ của 5 phòng, ban; tiếp nhận và kiện toàn, sắp xếp lại 04 đơn vị sự nghiệp của Tỉnh; sáp nhập giảm 02 đơn vị sự nghiệp của Thành phố; đổi tên và kiện toàn tổ chức, bộ máy 02 đơn vị sự nghiệp Thành phố. Là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư với các công trình Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, trường Mầm non Hoa Hồng, trường Mầm non Ka Long, điểm kiểm tra hàng hóa XNK km 3+4 gắn với cầu phao tạm, cảng ICD Thành Đạt... Bên cạnh đó, thực hiện 100% việc nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND không phải là người địa phương; Phó Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại 17/17 xã, phường; 100% Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố. Thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế; vai trò quản lý và điều hành của chính quyền, giám sát của HĐND Thành phố. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; chấm dứt việc sử dụng hợp đồng làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính; xây dựng đề án vị trí việc làm cơ quan khối Đảng, đoàn thể và cơ quan quản lý nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từ năm 2015 đến nay, đã tinh giản 156 người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước tại các cơ quan Đảng, các phòng, ban quản lý nhà nước và các xã, phường, theo tinh thần Nghị định số 26/NĐ-CP, Nghị định số 108/NĐ-CP, Nghị định số 13/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khu phố Hòa Bình - phường Hòa Lạc

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong 5 năm qua đạt nhiều kết quả tích cực; kịp thời kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị, các thôn, khu phố đều có tổ chức đảng và hoạt động hiệu quả. Tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Chú trọng phát triển tổ chức đảng, đảng viên, trong 5 năm kết nạp được 908 đảng viên, tỷ lệ đạt bình quân 5,1%/ đảng số hàng năm đạt Nghị quyết đề ra.

Thời gian tới, Đảng bộ TP Móng Cái sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đề án 25 với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân./.

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp


Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ

Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ


Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025


Móng Cái kết nạp 90 đoàn viên đợt 19/5

Móng Cái kết nạp 90 đoàn viên đợt 19/5


Viếng nghĩa trang Liệt sỹ và dâng hoa tại Biểu tượng ghi dấu nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

Viếng nghĩa trang Liệt sỹ và dâng hoa tại Biểu tượng ghi dấu nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên


Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển KT-XH, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển KT-XH, ứng phó với đại dịch Covid-19.


Cải cách hành chính ở Móng Cái: Đột phá để phát triển.

Cải cách hành chính ở Móng Cái: Đột phá để phát triển.


Móng Cái rực rỡ đón chào Đại hội XXIV

Móng Cái rực rỡ đón chào Đại hội XXIV


Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Móng Cái lần thứ XV

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Móng Cái lần thứ XV


Hội nghị Cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Đai hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV

Hội nghị Cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Đai hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV


Đại hội lần thứ IX Đảng bộ cơ quan Thành ủy Móng Cái

Đại hội lần thứ IX Đảng bộ cơ quan Thành ủy Móng Cái


Đại hội Đảng bộ xã Hải Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ xã Hải Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025


Đảng bộ Công an TP Móng Cái tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII

Đảng bộ Công an TP Móng Cái tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII


Móng Cái tập trung tạo sức bật mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới

Móng Cái tập trung tạo sức bật mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới


Đại hội Đảng bộ xã Hải Đông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ xã Hải Đông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025