ĐẢNG BỘ XÃ HẢI XUÂN PHẤN ĐẤU KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI ĐẠT VÀ VƯỢT CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO NĂM 2023

06/04/2023 16:37

Công tác phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung nhằm bổ sung cho Đảng đội ngũ Đảng viên có chất lượng, số lượng thích đáng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đồng thời, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Để hoàn thành chỉ tiêu về phát triển Đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hải Xuân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, việc giao chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới hằng năm cho các Chi bộ Đảng thuộc Đảng bộ xã là hết sức quan trọng, để từ đó tập thể cấp Ủy và mỗi Đảng viên tích cực, chủ động, phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, đơn vị trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới để tăng cường sinh lực cho Đảng.

Năm 2023, trên cơ sở kết quả khảo sát nguồn quần chúng ưu tú của các Chi bộ trực thuộc, Ban Thường vụ Đảng uỷ có kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, chỉ đạo các Chi uỷ, Chi bộ triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả và hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Theo đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Chi ủy các Chi bộ đã tích cực triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, Đảng viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới trên địa bàn toàn xã; trong đó, chú trọng rà soát, đánh giá, phân tích nguồn quần chúng để có kế hoạch tạo nguồn phát triển Đảng viên, nhất là quần chúng ưu tú được phát hiện từ các phong trào hoạt động của các hội, đoàn thể, lực lượng dân quân, công an viên, thôn đội trưởng.

Cụ thể: trong 02 ngày 03 và 05/04/2023 chi bộ trường THCS Hải Xuân và chi bộ thôn 6 xã Hải Xuân đã tổ chức kết nạp Đảng cho 02 quần chúng: Lê Thị Hồng Mai và Đỗ Văn Thuận là đoàn viên ưu tú của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hải Xuân. Đoàn viên Lê Thị Hồng Mai và Đỗ Văn Thuận đã không ngừng phấn đấu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của Đảng cộng sản Việt Nam, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của Chi đoàn được công nhận là Đoàn viên ưu tú; xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và đã được Ban thường vụ Thành uỷ chuẩn y, quyết định kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tính đến hết quý I/2023, toàn Đảng bộ xã kết nạp được 4/18 Đảng viên đạt 22.2%.

Một số hình ảnh kết nạp đảng viên tại các chi bộ 

 

Thu Hà
Loading...