Đảng bộ xã Vạn Ninh: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

07/07/2022 14:46
Ngày 7/7, Đảng bộ xã Vạn Ninh long trọng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ xã Vạn Ninh, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện chủ đề công tác năm về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạo đột phá mới trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phát triển dịch vụ, thương mại, logistic, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới”. Tổng diện tích giao trồng thực hiện 248ha = 96,15% KH = 100%. Vận động nhân dân đăng ký mua giống lúa để sản xuất. Các hộ nuôi trồng thủy sản đã hoàn thành cải tạo 153,65 ha diện tích đầm hồ, tiến hành các biện pháp kỹ thuật chuẩn bị thả nuôi vụ xuân hè theo lịch thời vụ của thành phố; tổng diện tích thả giống đạt 125/153,6 ha= 81,38% diện tích nuôi, số lượng giống thả nuôi đạt 130 vạn con. Tổng sản lượng tôm thu hoạch đến nay đạt 53 tấn. Toàn xã có 171 tàu thuyền tổ chức ra khơi, khai thác đánh bắt, tổng sản lượng khai thác đạt 765 tấn tôm cá các loại = 63,75% KH. Tổng số đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã hiện có là 9.777 con. Xã đã thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn chưa có trường hợp gia súc, gia cầm chết rét; thực hiện cấp phát thuốc khử trùng tiêu độc cho các hộ chăn nuôi; thực hiện thống kê ra soát các hộ chăn nuôi theo quy định. Kết quả thực hiện tiêm phòng cho gia súc gia cầm đợt I năm 2022 là 12.470 liều/ 13.250 liều KH giao = 94,1. Công tác giải phóng mặt bằng xã Vạn Ninh đã triển khai thực hiện giải quyết vướng mắc của các hộ dân trong dự án: Đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ Cầu Voi, xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 (giai đoạn 1), thành phố Móng Cái và dự án: Đường kết nối từ đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến cảng Vạn Ninh (Vạn Gia). Thu ngân sách đảm bảo tiến độ so dự toán Thành phố giao, trong đó thu NSNN trên địa bàn đạt: 2.834.819.000 đồng = 42,5% DT= 45% CK; Chi NSNN trên địa bàn đạt: 2.128.930.000 đồng = 32%DT= 38% CK; Thu thuế trên địa bàn đạt 169.319.000đồng = 37%DT = 40% CK. Trong đó: xã thu đạt 134.819.000 đồng = 64%DT; thành phố thu 34.500.000 đồng = 35%DT.

Uỷ ban nhân dân xã đã triển khai rà soát đánh giá hiện trạng tiêu chí của xã theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn xã NTM giai đoạn 2021-2025; Đến nay, xã Vạn Ninh đã đạt 14/19 tiêu chí, 48/57 chỉ tiêu. UBND xã đã triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương 03 dự án đầu tư cơ sợ hạ tầng trình Hội đồng thẩm định thành phố xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2023. Lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có những chuyển biến tích cực, duy trì bền vững các chỉ tiêu văn hóa, xã hội. Tình hình quốc phòng – an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục làm tốt công tác tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Trong ngày 05/6/2022 bầu cử trưởng thôn đã diễn ra thành công, 5/5 thôn đều có tỷ lệ hộ dân tham gia bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ cao đều trên 80% cử tri. 5/5 đồng chỉ trưởng thôn đã tái cử nhiệm kỳ 2022-2025 với tỷ lệ nhất trí thống nhất 100% cử tri tham gia biểu quyết.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Thành phố. Đến nay, xã đã lập, trình duyệt và từng bước triển khai mô hình Dự án chỉnh trang khu dân cư hiện hữu đảm bảo tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với các tiêu chí lên phường: Căn cứ nội dung bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, UBND xã đã triển khai rà soát đánh giá hiện trạng các thôn trên địa bàn, lựa chọn thôn Đông là thôn triển khai thực hiện mô hình thôn Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với các tiêu chí lên phường. UBND xã đã liên hệ tư vấn, khảo sát thực tế để lên đề án triển khai thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân thôn Thoi Phi theo quy định: Đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy phải quản lý chặt chẽ hiện trạng, xử lý vi phạm theo đúng thẩm quyền: UBND xã đã rà soát lập biên bản hiện trạng và chụp ảnh hiện trạng được 206/218 hộ = 94,5%; trong đó: Có 102 hộ dân có quyết định điều động (di dân) theo dự án 773; Có 116 hộ không nằm trong quyết định di dân. Tính đến thời điểm hiện tại UBND xã đã tiếp nhận 30 hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSDĐ của các hộ dân Thoi Phi (Trong đó có 29 hồ sơ đủ điều kiện; 01 hồ sơ không đủ điều kiện). UBND xã đã hoàn thiện hồ sơ chuyển về Văn Phòng Đăng ký QSD đất 23/29 hồ sơ. Hoàn thành giải phóng mặt bằng và phối hợp thực hiện xây dựng chợ nông thôn của xã: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về triển khai thực hiện dự án chợ nông thôn xã Vạn Ninh, UBND xã Vạn Ninh đã phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Móng Cái tổ chức họp dân thông báo chủ trương, kế hoạch triển khai giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân trong vùng quy hoạch dự án.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung bàn một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và chủ đề công tác năm 2022 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tạo đột phá mới trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; phát triển dịch vụ, thương mại, logistic, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới”. Chỉ thị số 05-CT/TW của BCH Trung ương về tiếp tục học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022; Chỉ đạo triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng và kiểm tra, giám sát đột xuất. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm phát triển đảng viên, đoàn viên, nhất là đảng viên ở chi bộ thôn. Tập trung công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BCH Trung ương về tiếp tục học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022;  Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm phát triển đảng viên, đoàn viên. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022);Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã xây dựng và kiểm tra, giám sát đột xuất. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo gắn với thực hiện tốt quy định 11 -QĐi/TW ngày18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”. Thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, trực tiếp, đột xuất, không báo trước; chủ động nắm bắt tình hình nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm của tổ chức chức và đảng viên;  kiên quyết xử lý, kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Thường xuyên, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, các Chi bộ trực thuộc về việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Tiếp tục phát huy tốt tình thần đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức điều hành của Thường trực Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND xã và UBMTTQ tập trung nâng cao công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy quy chế dân chủ, sức mạnh của khối đại đào kết toàn dân và vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân vào cuộc đồng thuận, ủng hộ, chấp hành nghiêm các chủ trương, quy định của nhà nước trên các lĩnh vực ( GPMB, xây dựng NTM, xây dựng thôn kiểu mẫu….). Làm tốt công tác dân vận chính quyền; Duy trì hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng rõ người, rõ việc, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư. Đề cao kỷ cương, trách nhiệm trên cơ sở chất lượng công việc; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Tỉnh ủy ngày 18/7/2018 về phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với cải cách hành chính, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước, nhất là lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực. Chấn chỉnh nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức xã. Nâng cao hoạt động của Khối dân vận; Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội; Duy trì và triển khai thực hiện đề án 03-ĐA/TU về tiếp tục đổi mới phương thức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối Dân vận xã, phường và tổ dân vận thôn, khu trên địa bàn Thành phố Móng Cái giai đoạn 2016-2020”Đề án Tăng cường công tác Dân vận trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh”; Phát huy tốt vai trò của Khối dân vận và các đoàn thể nhân dân trong tuyên truyền, vận động, góp ý, phản biện về thực hiện các chủ trương, chính sách và xây dựng Đảng, Chính quyền. Tập trung lãnh đạo về phát triển kinh tế- xã hội. Đảm bảo công tác quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời có biện pháp có biện pháp kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp khiếu nại, kiến nghị làm ảnh hưởng đến ổn định chính trị, an ninh trật tự và niềm tin của nhân dân và hoạt động của Đảng, Nhà nước. Tăng cường giám sát và quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn, nắm bắt thông tin các hộ dân có thân nhân ở nước ngoài để phục vụ công tác phòng chống dịch bênh Coovid-19. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

 Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng

Cũng trong chương trình Hội nghị, thực hiện Quyết định số: 548-QĐ/TU, ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh Quyết định Tặng huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí Đảng viên trên địa bàn thành phố Móng Cái có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được tặng Huy hiệu 40, 30 năm tuổi Đảng. Đảng bộ xã Vạn Ninh có đồng chí Phạm Thị Thu Hà, sinh hoạt tại chi bộ Thôn Trung 30 tuổi Đảng và đồng chí Đỗ Thị Làu, sinh hoạt tại chi bộ thôn Bắc 40 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Ngọc Trung, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vạn Ninh chúc mừng các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này; đồng thời nhấn mạnh: dù trên cương vị công tác nào với vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, các đồng chí luôn phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, làm tròn trách nhiệm của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Với tình cảm chân thành và lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc, đồng chí Trần Ngọc Trung, Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Vạn Ninh mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực trong xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng Xã Vạn Ninh ngày càng phát triển./.

Trần Bình
Trung tâm TT&VH
Loading...