Đảng Bộ xã Vạn Ninh tổ chức họp BCH Đảng bộ mở rộng

Đảng Bộ xã Vạn Ninh tổ chức họp BCH Đảng bộ mở rộng

02/05/2024 08:13
Đảng Bộ xã Vạn Ninh tổ chức họp BCH Đảng bộ mở rộng

Ngày 02/5/2024. Đảng Bộ xã Vạn Ninh tổ chức họp BCH Đảng bộ mở rộng. 

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5 

Dự và chỉ đạo có đồng chí: Trần Ngọc Trung - Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí TTĐU - HĐND - UBND - UBMTTQ, các ban, ngành, Đoàn thể, các đồng chí Bí thư các chi bộ. Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 5. 

Nghe ý kiến tham gia bổ sung vào phương hướng thực hiện nhiệm vụ tháng 5 của các đại biểu

 

 

Bùi Văn Nhã
Loading...