Đảng ủy xã Hải Đông kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

29/03/2023 18:22
Sáng 29/3, Đảng ủy xã Hải Đông tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.
Đảng ủy xã Hải Đông kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện nhiệm vụ trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền xã Hải Đông đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và các Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh, Thành phố và xã về phương hướng, nhiệm vụ hằng năm, nghiêm túc xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả sát với tình hình thực tế của địa phương và đạt kết quả, duy trì nhịp độ phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, duy trì tốt sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu; đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển trong tư tưởng, nhận thức của Nhân dân; niềm tin của người dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được nâng cao. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu cử Trưởng thôn và Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, 100% Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn theo đúng tinh thần “Dân tin - Đảng cử”. Niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được nâng cao. Tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt bình quân 4,17%/năm, vượt 19,1% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Đông thông qua báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

 Công tác phòng chống dịch bệnh được chỉ đạo quyết liệt, kịp thời chuyển nhanh sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, giữ vững thành quả phòng chống dịch, địa bàn "Ồn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới", "Vùng xanh an toàn”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân. Độ bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt 99,9%. Công tác tham gia GPMB dự án trọng điểm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đi qua địa bàn được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm cao, đảm bảo kế hoạch tiến độ chỉ đạo của Thành phố. Công tác cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho Nhân dân đã và đang được quan tâm chỉ đạo giải quyết. Hoàn thành lập quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000, góp phần quan trọng để quản lý và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Kinh tế phục hồi nhanh, giữ vững đà tăng trưởng trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; Thu ngân sách bình quân hằng năm vượt 10,6% dự toán giao. Kết cấu hạ tầng được Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân quan tâm đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Chợ Hải Đông, Trạm y tế xã, hệ thống điện chiếu sáng, các dự án thuộc chương trình xây dựng Nông thôn mới,… tạo tiền đề để hoàn thành xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao năm 2023 và nâng cấp xã lên phường trước năm 2025. Đình Quất Đông được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh, góp phần phát huy, bảo tồn giá trị di tích lịch sử. 10/10 thôn giữ vững danh hiệu “Thôn Văn hóa”; giữ vững kết quả xã không còn hộ nghèo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững; công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Tình hình tư tưởng Nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với mục tiêu nâng cấp xã lên phường trước năm 2025.

Qua rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Đông lần thứ XV đề ra (22 chỉ tiêu), có 14 chỉ tiêu đạt tiến độ, 04 chỉ tiêu cơ bản đạt tiến độ, 04 chỉ tiêu đạt tiến độ thấp. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10,6%/năm; tổng chi ngân sách tăng bình quân 7,5%/năm; Tổng sản lượng lương thực tăng bình quân 1,82%/năm; 10/10 thôn (= 100%) giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, 96,6% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; Duy trì bền vững kết quả phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS, phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng trường học đạt chuẩn quốc gia; Xã không còn hộ nghèo (trừ những hộ trong diện bảo trợ xã hội); tỷ lệ hộ cận nghèo còn 0,41% (08 hộ); Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,7%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm bình quân 0,33%/năm; Tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý đạt 100%; Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng 36,16% trở lên và nâng cao chất lượng rừng; Quốc phòng – An ninh, hằng năm hoàn thành các chỉ tiêu về huấn luyện, khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Hằng năm Đảng bộ xã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%; Kết nạp đảng viên mới, tỷ lệ bình quân đạt 4,17% so với số lượng đảng viên đầu năm; Hằng năm Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đó là: Kinh tế tuy có tăng trưởng, nhưng tính bền vững chưa cao; hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ phi nông nghiệp chậm. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ còn hạn chế, triển khai các mô hình phát triển sản xuất chưa hiệu quả, chưa rõ nét. Tình hình vi phạm pháp luật trong nhân dân, trong đó có lứa tuổi tuổi thanh niên vẫn còn; tệ nạn xã hội như đánh bạc, lô đề còn diễn ra, nhưng chưa có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước và việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai có lúc, có việc còn hạn chế...

Hội nghị đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Hải Đông đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, cùng với những ưu điểm, kết quả nổi bật, rất đáng ghi nhận trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Hải Đông cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại mà Nghị quyết đã đề ra. 

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong đó, phải xây dựng Nghị quyết chuyên đề hoàn thành các tiêu chí lên phường, bổ sung thêm 5 nhóm chỉ tiêu xã lên phường vào chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ đảng; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu đạt kế hoạch phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao tỷ lệ đảng viên so với dân số của xã. Chú trọng xây dựng đảng về đạo đức, nhất là đối với người đứng đầu phải đi trước nêu gương, làm gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống, luôn có khát vọng phát triển, có liêm sỉ, bản lĩnh “6 dám, 5 thật” (6 dám: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung"; 5 thật: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật”).

Về phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh với nhiều ngành nghề đa dạng trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ gắn với đáp ứng nhu cầu thị trường. Tập trung triển khai các giải pháp phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023; phấn đấu xây dựng 10/10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025; xây dựng vườn đạt chuẩn NTM, hộ NTM kiểu mẫu; chương trình phát triển sản phẩm OCOP. 

Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến các thôn để nâng cao hơn nữa nhận thức của Nhân dân; Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp phức tạp, kéo dài. Triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhất là giảm thiểu tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội trong các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...