Đảng ủy xã Hải Sơn kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

30/03/2023 10:30

Sáng 30/3/2023, Đảng ủy xã Hải Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đồng chí Vũ Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy, chính quyền xã Hải Sơn đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và các Nghị quyết của BCH Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ hằng năm, nghiêm túc xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả sát với tình hình thực tế của địa phương và đạt kết quả, duy trì nhịp độ phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, duy trì tốt sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu; đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển trong tư tưởng, nhận thức của Nhân dân; niềm tin của người dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị được nâng cao. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu cử Trưởng thôn và Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, 100% Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn theo đúng tinh thần “Dân tin - Đảng cử”. Niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền được nâng cao. Tỷ lệ đảng viên mới được kết nạp 16 đảng viên đạt 6,8% vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 3,8%.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn thông qua báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết các cấp, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ và hàng năm. Chỉ đạo HĐND, UBND, UB MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, đồng thời xây dựng các kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của xã trong nhiệm kỳ.  Quan tâm, chú trọng xây dựng, củng cố, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong BCH, BTV Đảng ủy và trong cả hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy quyền hạn và trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ, thời gian thực hiện gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nêu cao vai trò trách nhiệm, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tính nêu gương của từng cấp ủy viên; thường xuyên tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn của Thành phố. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những mặt hạn chế, thiếu sót và có biện pháp xử lý nghiêm đối với những sai phạm, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phát hiện những nhân tố mới, những sáng kiến, cách làm hay để cổ vũ, động viên, nhân rộng. Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá cán bộ; kiên quyết thay đổi những cán bộ kém năng lực, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Coi trọng công tác dân vận của Đảng nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, gắn liền với kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị từ xã đến thôn thật sự vững mạnh và xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng cao biên giới. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ chương chính sách pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, GPMB; nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nhân dân. 

Đồng chí Nịnh Văn Sáng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Sơn báo cáo kiểm điểm hoạt động giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Qua rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Sơn lần thứ XII đề ra (22 chỉ tiêu), đạt 18/24 chỉ tiêu đảm bảo tiến độ theo Nghị quyết đề ra, trong đó có 07 chỉ tiêu vượt tiến độ, 11 chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, còn 6/24 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết đề ra.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, đó là Ban Chấp hành Đảng bộ chưa ban hành được nhiều Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; Đảng bộ mới chỉ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, còn có từ 01 đến 02 Chi bộ chỉ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ”, không đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội; Kinh tế cơ bản giữ được ổn định song chưa bền vững, dịch vụ chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của địa phương; Sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, chưa phát triển được nhiều mô hình trang trại, sản xuất theo hướng tập trung mang lại giá trị kinh tế cao, còn tình trạng nông dân bỏ ruộng, không gieo trồng vụ Đông – Xuân; Công tác phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Thành phố trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm tiến độ; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao, chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội; (6) Thu nhập bình quân đầu người chưa đạt 60 triệu đồng/người/năm; chưa đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; (8) Chưa đạt tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt trên 80%. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Các ý kiến tham luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Tuấn Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đánh giá cao các chỉ tiêu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tiếp thu các ý kiến phát biểu tham gia của các đồng chí trong hội nghị, nhấn mạnh thêm một số nội dung trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bộ xã. Đồng thời đề nghị, cùng với những ưu điểm, kết quả nổi bật, rất đáng ghi nhận trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Hải Sơn cần tiếp tục khắc phục những hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, quyết tâm thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại mà Nghị quyết đã đề ra. 

Đồng chí Vũ Tuấn Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn phát biểu và kết luận hội nghị

Hội nghị đã thống nhất các nội dung cần triển khai cụ thể: Tập trung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn lối sống trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cục bộ, chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội để kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin; phát huy có hiệu quả các loại hình, phương tiện tuyên truyền, nhất là qua mạng xã hội, internet, tạo sự lan tỏa các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng của đảng viên, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đứng cấp ủy, chính quyền và cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng cuộc họp cấp ủy và sinh hoạt chi bộ theo hướng phát huy dân chủ, gắn với tự phê bình và phê bình. Làm tốt công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm số lượng và chất lượng, chú trọng phát triển đảng ở thôn, để xây dựng lực lượng nòng cốt cho hoạt động phong trào. Quản lý chặt chẽ đảng viên ở nơi công tác, nơi cư trú và đảng viên đi nước ngoài.  Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6; Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế. Tiếp tục thực hiện việc kiêm nhiệm chức danh của Đảng bộ và chi bộ theo chỉ đạo của cấp trên; kiện toàn quy chế làm việc, quy chế phân công cán bộ rõ người, rõ việc, rõ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi cán bộ. Định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ MTTQ và các đoàn thể xã, xây dựng đội ngũ cán bộ dự nguồn đảm bảo chất lượng. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức trên cơ sở lấy chất lượng, hiệu quả công tác là thước đo chủ yếu. Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn cán bộ, công chức. Bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức xã phù hợp với trình độ, năng lực và yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng phong cách, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm thực thi công vụ; quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ.  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp; xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, đảm bảo thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng, với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình đối với các tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại; xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới theo Nghị quyết số 17-NQ/TU và Quyết định số 1739-QĐ/TU, ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với nhân dân, duy trì thực hiện việc giao ban, gặp mặt giữa lãnh đạo xã với đội ngũ Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn. Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; chủ động bám sát địa bàn khu dân cư, để nắm tình hình nhân dân. Duy trì và nhân rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, quan tâm kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, nội lực trong nhân dân để tập trung phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân trong phản biện, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Về phát triển kinh tế - xã hội: Tập trung, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế: Tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; chủ động đề xuất với Thành phố, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327 tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; tập trung triển khai các dự án, công trình từ các nguồn vốn ngân sách Tỉnh, Thành phố đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; chủ động phối hợp với các phòng, ban chuyên môn Thành phố thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thi công các dự án: Lối mở/cặp chợ và nâng cấp Ngầm tràn Pò Hèn - Thán Sản (nếu có)...  Tập trung chỉ đạo công tác quản lý thu - chi ngân sách theo phân cấp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ động đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tập trung phát triển nông – lâm nghiệp, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương: (i1) Khai thác có hiệu quả các nguồn lực, lợi thế về đất đai, xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá; khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông – lâm nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến, theo hướng liên kết, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, hợp tác cùng phát triển, để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và thị trường tiêu thụ; (i2) Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại, tổ hợp tác, vườn mẫu, trồng cây dược liệu, chè hoa vàng, cây ăn quả và trồng rừng gỗ lớn...; (i3) Thực hiện chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn, gắn với đào tạo nghề, nâng cao lao động dịch vụ, du lịch trải nghiệm... góp phần tăng thu nhập cho nhân dân. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ: (i1) Tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng chuyển từ “lượng” sang “chất”, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; (i2) Tập trung tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân; (i3) phấn đấu năm 2024 đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu: (i1) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái: quy hoạch Lối mở/cặp chợ Pò Hèn – Thán Sản, quy hoạch khu du lịch sinh thái, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch sản xuất tập trung... thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư các dự án trên địa bàn; (i2) Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; hoàn thành việc triển khai cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng các loại đất cho nhân dân; (i3) Trú trọng phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, gắn với công tác quản lý và bảo vệ, phòng chống cháy rừng, giữ gìn môi trường sinh thái; triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát triển văn hóa, xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội: Xây dựng văn hóa và con người Hải Sơn đáp ứng với yêu cầu phát triển bền vững: Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, xã đạt chuẩn “văn hóa nông thôn mới”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện Quy ước của thôn, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ;cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, gắn với Ngày Hội Văn hóa – Thể thao các dân tộc xã Hải Sơn;  Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa; (i3) Nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ hát Đối (dân tộc Dao), hát Soóng cọ (dân tộc Sán Chỉ) và các trò chơi truyền thống (đánh quay, đẩy gậy, kéo co…); phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, thông qua hệ thống loa truyền thanh thôn, hệ thống tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn; (i4) Quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các sản phẩm đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng xóm Họ Đặng, thôn Pò Hèn và khu 26 hộ, thôn Thán Phún Xã trở thành "bảo tàng sống" trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc của dân tộc Dao, Sán Chỉ, gắn với địa chỉ đỏ - khu di tích lịch sử Pò Hèn trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, trong tuyến du lịch trải nghiệm Bắc – Hải Sơn, thuộc 04 tuyến, 15 điểm du lịch của thành phố Móng Cái. 

Đẩy mạnh phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học: Quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, chất lượng dạy và học; (i2) Tiếp tục đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu phát triển; Củng cố, giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở và chất lượng giáo dục toàn diện; quan tâm bồi dưỡng học sinh giỏi, tỉ lệ học sinh ra lớp, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, duy trì và giữ vững “trường đạt chuẩn quốc gia”;  Phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;  Quan tâm công tác đào tạo nghề, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt,... cho lao động nông thôn.

Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới:  Đổi mới và nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của Trạm Y tế xã và mạng lưới y tế thôn; đẩy mạnh công tác y tế dự phòng; quản lý chặt chẽ an toàn thực phẩm; Thực hiện tốt công tác chăm sóc, khám chữa bệnh ban đầu, nâng cao sức khỏe cho nhân dân; vận động số hộ dân còn lại tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, hướng tới bảo hiểm toàn dân; Đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ tảo hôn; duy trì mức sinh hợp lý và bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh, nhằm nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Quan tâm chăm lo đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân:  Thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chính sách dân tộc, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội;  Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; Huy động tối đa các nguồn lực, thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo; (i4) Quan tâm giới thiệu việc làm cho người lao động, gắn với từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo các ngành dịch vụ, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bảo đảm quốc phòng an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại: Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của nhân dân và hoạt động của người nước ngoài, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và mê tín dị đoan; xây dựng lực lượng Công an xã chính quy và lực lượng Quân sự địa phương vững mạnh đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng và các đơn vị đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình khu vực biên giới, tình hình nhân dân, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội...; tiếp tục tuyên truyền Luật biên giới quốc gia, Ba Văn kiện pháp lý về biên giới đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự, ma tuý, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. Kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ thôn Đội trưởng, các mô hình tổ tự quản trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho các tầng lớp nhân dân; phấn đầu hàng năm hoàn thành tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác huấn luyện dân quân đạt từ khá trở lên và hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, định kỳ sơ kết thực hiện 06 nội dung kết nghĩa “Bản – bản”, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa cư dân hai bên biên giới, xây dựng khu vực biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Phùn Văn Kỳ
Loading...