DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU ĐẠT 3 NĂM LIÊN TỤC (2019, 2020, 2021)

07/01/2022 16:24

DANH SÁCH

KHEN THƯỞNG HỘ GIA ĐÌNH VĂN HÓA TIÊU BIỂU ĐẠT 3 NĂM LIÊN TỤC (2019, 2020, 2021)

(Theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND xã Quảng Nghĩa)

STT

       Họ tên chủ hộ

    Địa chỉ

    Ghi chú

1

Vi Thị Thẩm

Thôn 1

 

2

Đỗ Văn Vần

Thôn 1

 

3

Phạm Thị Kim Liên

Thôn 1

 

4

Phạm Văn Ước

Thôn 1

 

5

Phạm Văn Nhàn

Thôn 1

 

6

Phạm Trung Thu

Thôn 1

 

7

Nguyễn Thị Mùi

Thôn 1

 

8

Phạm Văn Nội

Thôn 1

 

9

Đỗ Văn Đước

Thôn 1

 

10

Phạm Đình Đệ

Thôn 1

 

11

Trần Văn Tỵ

Thôn 2

 

12

Nguyễn Văn Trung

Thôn 2

 

13

Hoàng Văn Kim

Thôn 2

 

14

Phạm Văn Thành

Thôn 2

 

15

Tạ Thị Lý

Thôn 2

 

16

Trần Văn Lừ

Thôn 2

 

17

Nguyễn Văn Vín

Thôn 3

 

18

Hoàng Văn Vù

Thôn 3

 

19

Trần Đình Hùng

Thôn 3

 

20

Phạm Thị Thảo

Thôn 3

 

21

Nguyễn Văn Nguyên

Thôn 3

 

22

Phạm Văn Dậu

Thôn 4

 

23

Phạm Văn Sơn

Thôn 4

 

24

Đặng Văn Hải

Thôn 4

 

25

Phạm Văn Triệu

Thôn 4

 

26

Trần Văn Dần

Thôn 4

 

27

Hoàng Văn Trung

Thôn 4

 

28

Hà Văn Tiến

Thôn 4

 

29

Đặng Văn Quế

Thôn 5

 

30

Lương Xuân Thành

Thôn 5

 

31

Nguyễn Văn Tuấn

Thôn 5

 

32

Trần Quang Trung

Thôn 5

 

33

Phạm Văn Chiến

Thôn 5

 

34

Phùn Văn Thắng

Thôn 5

 

35

Vũ Văn Biền

Thôn 5

 

36

Ngô Văn Tươi

Thôn 5

 

37

Lỷ Sềnh Lầm

Thôn 5

 

 

Michen
Loading...