DANH SÁCH LÃNH ĐẠO, CBCC PHƯỜNG HẢI HÒA

30/10/2021 10:33

Đồng chí: TRẦN QUỐC NAM

- Chức vụ: Uỷ viên BTV Thành ủy,  Bí thư Đảng ủy phường Hải Hòa

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính

- Số điện thoại: 0912182338      

- Email: quocnamt16@gmail.com

Đồng chí: PHẠM HỒNG QUẢNG

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số điện thoại: 0975325807

Đồng chí: 

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy Phường

- Trình độ văn hóa: 

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Trình độ QLNN: 

- Số điện thoại: 

 

Đồng chí: DƯƠNG QUỐC HƯNG

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực  Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Trưởng Ban tuyên giáo; Chủ tịch Công đoàn phường.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

- Số điện thoại: 0332.071.985

 Đồng chí: VŨ THANH TÙNG

- Chức vụ: Uỷ viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường; Phó chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số điện thoại: 0915876338

Đồng chí: LÊ VĂN KHANH

- Chức vụ: Đảng ủy viên,  Phó chủ tịch Thường trực UBND phường 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0976301626

 Đồng chí: LÊ VĂN DẦN

- Chức vụ: Đảng ủy viên,  Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số điện thoại: 0961.238333

Đồng chí: PHẠM THỊ THANH HUYỀN

- Chức vụ: Công chức  Văn phòng - Thống kê

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Văn phòng

- Trình độ lý luận: Sơ cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Số điện thoại: 0357.897.968

- Email: thithanhhuyen22111997@gmail.com

Đồng chí: LÊ THỊ BÌNH

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân; Phó chủ tịch Công đoàn

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0856.531289

Đồng chí: NGUYỄN VĂN CHỈNH

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0833.323628

Đồng chí: LÊ VĂN HÙNG

- Chức vụ:  Công chức Địa chính - Xây dựng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Địa chính - Môi trường

- Số điện thoại: 0936.295388

 Đồng chí: NGUYỄN THỊ HUYÊN

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội phụ nữ

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0943.401468

- Email: nguyenthihuyen4@quangninh.gov.vn

Đồng chí: ĐẶNG VĂN CAO

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - hộ tịch phụ trách Văn hóa xã hội; PCT UBMTTQ.

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Số điện thoại: 0369.886886

- Email: vancao.mcqn@gmail.com

 Đồng chí: TRẦN THỊ DƯƠNG

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0901.593000

Đồng chí: VŨ ĐÌNH NGHĨA

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ; Chủ tịch Hội CCB phường

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Số điện thoại: 0962.436188

Đồng chí:  LƯU VĂN ĐIỆP

- Chức vụ: Đảng ủy viên; Công chức Địa chính - Xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai.

- Số điện thoại: 0968690933

- Email: luudiepmc211091@gmail.com

Đồng chí: ĐOÀN TRUNG LÂM

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng

- Số điện thoại: 0961.609666

Đồng chí: PHẠM VĂN CHUNG

- Chức vụ:  Công chức Tư pháp -  Hộ tịch 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Số điện thoại: 0704127909

 Đồng chí: ĐINH THỊ HUYỀN TRANG

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính ngân hàng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0963863202

- Email: huyentrangd1106@gmail.com 

Đồng chí: TRẦN VĂN THÀNH

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng - ĐTMT

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số điện thoại: 0986434118

-Email: TranVanThanhHaiHoa@gmail.com

 Đồng chí: BÙI MẠNH HÙNG

- Chức vụ: Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0945659992

- Email: bmanhhungqn@gmail.com

 

Đồng chí: ĐÀO THỊ MẪN

- Chức vụ: Công chức Văn hóa xã hội phụ trách Lao động Thương binh xã hội

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Số điện thoại: 

- Email: 

 

 

 

Đặng Văn Cao
Loading...