Công tác luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo, quản lý ở TP Móng Cái

Đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

19/04/2022 16:43
Với nhiều giải pháp tốt, công tác luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo, quản lý trên địa bàn thành phố Móng Cái thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của ngày càng trong sạch, vững mạnh, phát huy được năng lực, sở trường của từng cán bộ, từng vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển chung. Đồng thời, đây là sự cụ thể hóa, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương để thực hiện Quy định số 98 năm 2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Đồng chí Trần Quang Khải, Tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Nghĩa TP Móng Cái, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Hải Tiến là một trong số 19 đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp phó vừa được điều động, luân chuyển trong đợt 15/4/2022 vừa qua. Đồng chí Khải trưởng thành từ Đoàn thanh niên xã Hải Tiến. Với 17 năm công tác, trải qua các vị trí khác nhau, đồng chí Khải đã có đóng góp tích cực, quan trọng đối với công tác chính trị xã hội ở địa phương, được đồng nghiệp, nhân dân tin yêu, cảm mến. Nay, phát huy tinh thần, năng lực của đồng chí, BTV Thành ủy Móng Cái quyết định luân chuyển đồng chí Khải tới xã Quảng Nghĩa, một địa bàn giáp ranh Hải Tiến, có điều kiện vị trí địa lý tương đồng và tính chất công việc tương đương nhưng khó khăn hơn về điều kiện KTXH để đồng chí Khải, bằng năng lực thực tiễn, bằng sức trẻ, sẽ phát huy những kinh nghiệm từ địa bàn Hải Tiến để thúc đẩy phát triển hơn cho địa bàn Quảng Nghĩa.

Sự luân chuyển, điều động này vừa là sự thay đổi môi trường công tác, vừa là đào tạo, rèn luyện cá nhân đồng chí trong môi trường khó khăn hơn để qua đó phát huy bản lĩnh cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ lâu dài cho thành phố. Đây là một điển hình của công tác luân chuyển cán bộ ở Móng Cái.

Đồng chí Trần Quang Khải, Tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Nghĩa phát biểu nhận nhiệm vụ mới Đồng chí Trần Quang Khải là 1 trong 19 đồng chí được điều động, luân chuyển đợt 15 tháng 4 năm 2022

Theo đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái: Mục tiêu của luân chuyển cán bộ là để vừa đào tạo, vừa phát huy sở trường năng lực  của mỗi đồng chí để phục vụ cho công việc chung. Khi luân chuyển, điều động ở các vị trí phù hợp, mỗi đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần năng động, nỗ lực, cố gắng lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển, đặt ra những tiêu chí phấn đấu cao hơn và nỗ lực hơn, tổ chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của cơ quan, ban ngành, đơn vị, địa phương do mình phụ trách, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Móng Cái  lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Được biết, những năm qua, đặc biệt là trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020- 2025, TP Móng Cái đã thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, xã phường. Cụ thể, năm 2020, thực hiện luân chuyển, điều động 08 lượt cán bộ chủ chốt cấp xã, 17 lượt công chức, viên chức các phòng, ban Thành phố (09 cán bộ lãnh đạo, quản lý, 08 cán bộ công chức các phòng, ban, đơn vị), 10 lượt công chức cấp xã; Năm 2021, điều động, bổ nhiệm 58 lượt cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; điều động, luân chuyển 36 công chức, viên chức; Trong 4 tháng đầu năm 2022, tiến hành điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 24 đồng chí.

Quá trình thực hiện cho thấy công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng đi vào nền nếp và nhận được sự quan tâm, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; có tác dụng, ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, ban ngành, xã, phường. Chất lượng cán bộ được nâng lên một bước, phần đông cán bộ luân chuyển có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, uy tín, chấp hành sự phân công, bố trí công tác của các cấp có thẩm quyền. Trong đó, nhiều cán bộ qua thời gian luân chuyển đã có sự trưởng thành toàn diện hơn và đã có những đóng góp nhất định vào kết quả, thành tích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị, được cán bộ, đảng viên đánh giá tốt.

Trước đó, đồng chí Vũ Khánh, Phó Phòng QLDT, Kiến trúc sư trẻ được luân chuyển sang vị trí Phó Văn phòng HĐND UBND thành phố  để phụ trách lĩnh vực quy hoạch, xây dựng  nhằm phát huy năng lực, bồi dưỡng rèn luyện cán bộ

Nét mới trong công tác luân chuyển, điều động đó là: Việc điều chuyển từ các phòng ban từ khối Đảng, đoàn thể cấp huyện sang các phòng ban của khối chính quyền và ngược lại ngày càng nhiều, đây cũng là điều kiện tốt cho cán bộ rèn luyện, phấn đấu. Công tác điều chuyển cán bộ từ xã phường này sang xã phường khác chuyển biến mạnh hơn, góp phần thực hiện việc cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương.Việc luân chuyển, điều động cán bộ thực hiện đảm bảo quy hoạch phê duyệt, thời gian quy định; đã lựa chọn được những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cơ bản phù hợp với lĩnh vực, địa bàn được luân chuyển đến; kết hợp luân chuyển, điều động cán bộ với thực hiện bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ luân chuyển, điều động được quan tâm, chú trọng, ngày càng đi vào thực chất, chất lượng hơn.

Nhìn chung, cán bộ luân chuyển, điều động giữ cương vị mới đều phát huy được vai trò, trách nhiệm; có nhiều cố gắng trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có bước trưởng thành, có nhiều tiến bộ trong nhận thức, quan điểm; phương pháp chỉ đạo, năng lực, sở trường được phát huy, nhiều đồng chí được ghi nhận, bố trí ở vị trí công tác cao hơn.

Đặc biệt, mỗi cán bộ ở Móng Cái đều thấm nhuần tinh thần của BTV, của cá nhân đồng chí Bí thư Thành ủy quan tâm nhất, nhắc nhở, chỉ đạo, kỳ vọng nhất, đó là: đối với mỗi đồng chí cán bộ, dù ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ vị trí nào, thì mỗi cán bộ phải luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị, xã phường và phải luôn tâm niệm làm việc vì nhân dân, gần dân, sát dân, luôn lắng nghe nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, khắc phục tồn tại, không ngừng sáng tạo, quyết liệt, sâu sát với cơ sở, với nhiệm vụ được giao, lan tỏa khát vọng đổi mới phát triển tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam: Cán bộ là gốc của công việc. Cán bộ Móng Cái phải luôn gần dân, sát dân, hành động vì nhân dân, lan tỏa khát vọng đổi mới phát triển

Trong giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ 2020- 2025, khi TP Móng Cái đứng trước thời cơ và vận hội, đan xen những thử thách, khó khăn thì yếu tố “con người” trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh càng trở nên đặc biệt quan trọng. Từ đó, việc lựa chọn, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ càng phải được thực hiện kỹ càng hơn, chi tiết hơn và đáp ứng ngay yêu cầu thực tiễn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ TP Móng Cái Vũ Thị Thanh Thảo: để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý, hiện tại và trong thời gian tới, thành ủy Móng Cái đang và sẽ tiến hành rà soát, ban hành, sửa đổi các văn bản liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác luân chuyển cán bộ phù hợp với quy định của Trung ương, Tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm khách quan, đúng quy định, đúng đối tượng với lộ trình, bước đi cụ thể, vừa bảo đảm tính ổn định và phát triển, vừa đảm bảo yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng là thực hiên nghiêm túc, khách quan, công tâm trong việc đánh giá cán bộ để làm cơ sở cho công tác luân chuyển, điều động. Quan tâm luân chuyển cán bộ trẻ, nữ, dân tộc, cán bộ có quy hoạch chức vụ cao trước; bố trí luân chuyển để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho những năm tiếp theo. Tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho cán bộ luân chuyển, đặc biệt là cán bộ luân chuyển về cơ sở. Xây dựng phương án bố trí cán bộ, biên chế nơi có cán bộ luân chuyển bảo đảm vừa có cán bộ luân chuyển để bồi dưỡng, đào tạo, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ chủ trì không phải là người địa phương. Theo dõi, giúp đỡ cán bộ luân chuyển vượt qua khó khăn, khắc phục những mặt còn hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ cơ quan, đơn vị mình, bổ sung những nhân tố mới phát hiện, kịp thời bồi dưỡng năng lực thực tiễn và toàn diện cho cán bộ trong quy hoạch.

Tin tưởng rằng với những nhiệm vụ, giải pháp trên, công tác luân chuyển, điều động cán bộ, lãnh đạo, quản lý trên địa bàn TP Móng Cái thời gian tới sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đưa TP Móng Cái phát triển nhanh, bền vững, từng bước xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh, trở thành đô thị loại I theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...