BHXH TP Móng Cái:

Đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

23/03/2022 09:54
Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19, nhằm ứng phó linh hoạt an toàn nhằm phòng chống dịch hiệu quả, thời gian qua, BHXH Thành phố Móng Cái đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố và Bưu điện thành phố trong việc vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH chuyển hình thức lĩnh từ tiền mặt sang hình thức chi trả qua tài khoản ATM

BHXH TP Móng Cái tuyên truyền vận động nhân dân Bắc Sơn tham gia bảo hiểm xã hội

Theo đó, thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 1253/UBND-BHXH ngày 25/3/2021 của UBND TP Móng Cái về việc vận động, khuyến khích người nhận các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ATM). Trước những diễn biến phức tạp của đại diện Covid 19, trong thời gian qua, BHXH thành phố tích cực phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố và Bưu điện thành phố trong việc vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH chuyển hình thức lĩnh từ tiền mặt sang hình thức chi trả qua tài khoản ATM; Tính 15/03/2022, trên địa bàn Thành phố Móng Cái đã có trên 700 người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua thẻ ATM, chiếm 34% trên tổng số người hưởng khu vực đô thị.

Việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM trong thời gian qua đã mang lại nhiều tiện ích cho người hưởng, đảm bảo chi trả chính xác, nhanh chóng hơn (chuyển tiền trước thời điểm chi trả bằng tiền mặt); người hưởng chủ động trong việc nhận lương hưu hàng tháng khi không đến nhận trực tiếp theo lịch cố định tại điểm chi trả. Đặc biệt, trước tình hình dịch Covid-19 như hiện nay, việc chi trả qua tài khoản thẻ ATM đã giúp người hưởng không cần phải đến địa điểm tập trung để nhận tiền và ký danh sách chi trả, hạn chế đi lại, tiếp xúc, không phải xếp hàng, chờ đợi… như hình thức lĩnh bằng tiền mặt, bảo đảm được an toàn cho bản thân, gia đình người hưởng và xã hội.

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam và UBND TP, BHXH thành phố Móng Cái tiếp tục phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, UBND các xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người người dân hiểu về những lợi ích, tính ưu việt của việc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời tiếp tục phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn, Bưu điện thành phố tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người hưởng chuyển hình thức lĩnh lương hưu bằng tiền mặt qua tài khoản ATM và làm thủ tục mở tài khoản ATM miễn phí (trong trường hợp chưa có thẻ ATM).

Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột của Đảng và Nhà nước nhằm quan tâm chăm lo tới nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố Móng Cái đã và đang quyết tâm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT toàn dân vì an sinh xã hội và giá trị nhân văn đối với nhân dân trên địa bàn./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...