Diễn tập phòng thủ xã, phường TP Móng Cái năm 2021

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 1

Trong hai ngày 20 và 21/10/2021, tại Phường Hải Yên, TP Móng Cái, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Móng Cái tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 1 (Phường Hải Yên, Ka Long, Ninh Dương). Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái dự, chỉ đạo.

Các Đại biểu theo dõi xử lý tình huống tập trung đông người trong chương trình diễn tập

Với đề mục “chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ ”, diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 1 (Phường Hải Yên, Ka Long, Ninh Dương) đã thể hiện năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, vai trò và trình độ tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ban ngành đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đồng thời đánh giá đúng thực trạng trình độ của đội ngũ cán bộ, chất lượng chính trị, chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang, tạo được nhận thức và hành động tích cực, chủ động sáng tạo từ cơ sở đến thành phố. Từ đó, giúp mỗi địa phương vận dụng sát với đặc điểm, chức năng, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án sát với tình hình thực tế để vừa đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH, vừa tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH địa phương và xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra.

Đồng chí Hoàng Minh Vương, Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TP Móng Cái đánh giá quá trình diễn tập Đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái dự, chỉ đạoBiểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ nhằm tiếp tục cụ thể hóa NQ TW 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, NQ số 28 của Bộ CT khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh (TP) trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Kết thúc diễn tập, một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được biểu dương, khen thưởng.

Thu Hằng- Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...