Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2 xã Bắc Sơn, Hải Sơn năm 2021

Trong 2 ngày 25, 26/10, tại xã Bắc Sơn, Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập TP Móng Cái tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2 xã Bắc Sơn và xã Hải Sơn năm 2021. Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái dự, chỉ đạo.

 

Các đại biểu thoi dõi diễn tập thực binh với nội dung "Chống đẩy người ở khu vực biên giới"

Diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2 (xã Bắc Sơn và xã Hải Sơn) được thực hiện chia thành 3 giai đoạn gồm: chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Tại cuộc diễn tập với các nội dung, đề mục đặt ra, các thành phần diễn tập đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhành trong tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt các nội dung, tình huống, chiến thuật của lực lượng vũ trang xã. 

Tổ chức diễn tập thực binh với nội dung "Chống đẩy người ở khu vực biên giới"

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền địa phương và phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ban ngành đoàn thể đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, việc xử lý các tình huống khẩn cấp và tác chiến phòng thủ. Đồng thời, nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu và trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng khi có tình huống xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng các tỉnh (TP) trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từng bước đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tổ chức diễn tập thực binh với nội dung "Chống đẩy người ở khu vực biên giới"

Theo đánh giá của Ban Tổ chức diễn tập Thành phố, với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, buổi diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm 2 xã Bắc Sơn, Hải Sơn năm 2021 đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về QPAN của Đảng trong tình hình mới, bám sát nguyên tắc, lý luận về tác chiến KVPT với đặc điểm, điều kiện thực tế để vận dụng sáng tạo vào giải quyết các tình huống.

Kết thúc diễn tập, UBND Thành phố đã biểu dương khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phượng cụm số 2 trên địa bàn Thành phố năm 2021.

UBND Thành phố khen thưởng 2 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phượng cụm số 2 trên địa bàn Thành phố năm 2021.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...