Banner tin

Điều tra, rà soát hộ nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019

Ngày 18/9, UBND Thành phố tổ chức hội nghị Điều tra, rà soát hộ nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; cùng 140 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách Lao động thương binh xã hội các xã, phường; Trưởng các thôn, khu phố.

 

Điều tra, rà soát hộ nghèo và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức kiện toàn BCĐ giảm nghèo các xã, phường; xây dựng kế hoạch và triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo căn cứ theo tiêu chí của chuẩn hộ nghèo hiện hành; thực hiện rà soát từ thôn, khu dân cư, trực tiếp đối với từng hộ gia đình đảm bảo chính xác, khách quan, khoa học, công khai, dân chủ, đúng quy trình, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót đối tượng, tạo được sự đồng thuận của người dân; kết thúc rà soát từng thôn, khu dân cư, xã, phường phải xác định được chính xác số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; lập 1 danh sách duy nhất về hộ nghèo, hộ cận nghèo để theo dõi, quản lý.

Đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố truyền đạt những nội dung cơ bản về: Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm tại cấp xã; Tổ chức thực hiện; Hướng dẫn sử dụng các loại mẫu, giấy đăng ký, danh sách, phiếu rà soát, biểu tổng hợp; Hướng dẫn điền thông tin phiếu điều tra, thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Lãnh đạo phòng Lao động TB&XH Thành phố hướng dẫn Điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2019

Buổi tập huấn điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 nhằm năng cao kiến thức, kỹ năng, từ đó giúp đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo rà soát xác định chính xác, lập danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ nghèo, tỷ lệ cận nghèo ở địa phương. Đồng thời đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2019 trên địa bàn Thành phố, từ đó có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Tin cùng chuyên mục

Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm

Ký Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội và Viện kiểm sát nhân dân trong công tác phát hiện, phân loại, xử lý các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm


Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020

Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 2/2020


Vận chuyển công dân Tỉnh ngoài đủ điều kiện từ Móng Cái về cách ly tại các cơ sở của Quân khu 3

Vận chuyển công dân Tỉnh ngoài đủ điều kiện từ Móng Cái về cách ly tại các cơ sở của Quân khu 3


Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với Đảng ủy -HĐND - UBND 5 phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ và Bình Ngọc.

Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với Đảng ủy -HĐND - UBND 5 phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, Trà Cổ và Bình Ngọc.


Hội nghị trực tuyến thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Hội nghị trực tuyến thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020


Quảng Ninh (Việt Nam) tặng hàng hỗ trợ Quảng Tây (Trung Quốc) phòng chống dịch Covid19

Quảng Ninh (Việt Nam) tặng hàng hỗ trợ Quảng Tây (Trung Quốc) phòng chống dịch Covid19


Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với Đảng ủy -HĐND - UBND các phường Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long.

Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố làm việc với Đảng ủy -HĐND - UBND các phường Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long.


Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ


Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP Móng cái dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn

Đảng bộ chính quyền và nhân dân TP Móng cái dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn


Móng Cái (Việt Nam) tặng vật tư y tế cho Khu Phòng Thành (Trung Quốc)

Móng Cái (Việt Nam) tặng vật tư y tế cho Khu Phòng Thành (Trung Quốc)


Những người đầu tiên hết thời gian cách ly phòng dịch Covid-19 được về nơi cư trú

Những người đầu tiên hết thời gian cách ly phòng dịch Covid-19 được về nơi cư trú


Xử lý nhóm đối tượng tuyên truyền về Pháp luân công

Xử lý nhóm đối tượng tuyên truyền về Pháp luân công


Chủ tịch Hội phụ nữ tâm huyết với môi trường xanh

Chủ tịch Hội phụ nữ tâm huyết với môi trường xanh


Sức lan tỏa từ một Chỉ thị

Sức lan tỏa từ một Chỉ thị


Móng Cái (Việt Nam) tặng vật tư y tế cho TP Đông Hưng (Trung Quốc)

Móng Cái (Việt Nam) tặng vật tư y tế cho TP Đông Hưng (Trung Quốc)