Đình Quất Đông - xã Hải Đông được công nhận Di tích cấp Tỉnh

18/01/2023 12:03

Đình Quất Đông được công nhận Di tích cấp Tỉnh.

 

Ngày 18/1/2023, Q. Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã kí Quyết định số 165/QĐ -UBND về việc xếp hạng Di tích cấp Tỉnh trong số  đó  có di tích Đình Quất Đông (Xã Hải Đông).

 

Đình Quất Đông nhìn từ bên ngoài khuôn viên

Đình Quất Đông  (Quất Đông) là địa danh cổ gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng dân cư trên địa bàn thuộc xã Hải Đông ngày nay. Trong các thiết chế văn hóa của làng xã cổ, đình làng là thiết chế quan trọng nhất, là nơi thờ các vị Thần bảo hộ của dân làng (Thành hoàng làng), là trung tâm chính, văn hóa của cả làng. Ở đó, ngôi đình được coi như bộ mặt của cộng đồng làng xã, vì thế dân gian thường gọi tên đình theo tên làng.

Tên gọi hiện nay xã Quất Đông được đổi tên thành xã Hải Đông tại quyết định số 17-CP ngày 16/1/1979 của Hội đồng chính phủ về việ phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn và đổi tên một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Ninh, tên gọi này giống với tên gọi của Móng Cái ngày xưa và tồn tại cho tới nay. Ngày nay, xã Hải Đông thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Theo các cụ cao niên trong thôn thì Đình Quất Đông là nơi gắn liền với nhiều chứng tích lịch sử. Trước kia đình gồm 3 gian, tường được trình bằng đất sét, mái lợp ngói âm dương, đình tồn tại đến những năm 60 của thế kỷ XX thì bị mai một. Sau đó, dân làng góp nhặt vật liệu xây dựng lại ngôi đình rộng khoảng 20m2 (thực chất quy mô chỉ bằng một ngôi miếu)

Năm 2002, nhân dân địa phương đã đóng góp tiền của khôi phục lại ngôi đình ba gian trên nền đất cũ, đình được xây băng gạch chỉ, mái lợp ngói tây. Năm 2018, tôn tạo thêm ba gian Hậu cung nối thông với ba gian Bái đường (đại đình)

Đình Quất Đông được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Tỉnh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ và nhân dân xã Hải Đông, bởi đây là công trình lịch sử văn hóa, cách mạng đã được cấp ủy, chính quyền lập hồ sơ và cũng như nguyện vọng của nhân dân đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh công nhận di tích lịch sử văn hóa nhiều năm nay. Qua đây, góp phần giữ gìn giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, phát huy truyền thống của xã nhà cũng như nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân và con em xa quê nơi đây.

Phạm Hương
Loading...