Đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Áng (Hải Hòa)

24/05/2023 19:34
Ngày 24/5/2023, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Móng Cái, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, nhận ủy quyền giải quyết khiếu nại theo Quyết định số 12662/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái đã đối thoại giải quyết khiếu nại của Ông Nguyễn Trọng Áng, trú tại khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái.

Tại cuộc đối thoại, Ông Nguyễn Trọng Áng đã trình bày các nội dung khiếu nại liên quan đến đề nghị bồi thường giá trị tài sản trên đất và khiếu nại về phương án lập, đề nghị bố trí tái định cư cho gia đình theo vị trí tại Khu 3 khu 8 Hải Hòa.

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái đối thoại giải quyết khiếu nại của Ông Nguyễn Trọng Áng, trú tại khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái
Ông Nguyễn Trọng Áng trình bày nội dung khiếu nại 

Các đơn vị dự họp đã trao đổi, làm rõ từng nội dung liên quan.

Sau khi nghe nội dung khiếu nại của công dân, báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại của Thanh tra Thành phố, ý kiến tham gia của các ngành liên quan, đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái kết luận: 

Tại buổi đối thoại, các đơn vị dự họp đã trao đổi, làm rõ và khẳng định phương án bồi thường đối với ông Nguyễn Trọng Áng đã được các cơ quan chức năng lập, phê duyệt theo đúng quy định pháp luật. Đối với nội dung khiếu nại liên quan đến phương án bồi thường vật kiến trúc trên đất: thành phố đồng ý xem xét lại 26/30 nội dung khiếu nại. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án bổ sung theo quy định; không đồng ý 04/30 nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Áng do đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 32/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Đồng thời, kết luận chi tiết một số nội dung liên quan đến vấn đề đơn giá bồi thường đối với những vật kiến trúc chưa có quy định đơn giá và một số nội dung cụ thể khác.

UBND Thành phố lập Biên bản đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Áng để làm cơ sở giải quyết vụ việc khiếu nại.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...