Banner tin

Đoàn công tác Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với TP Móng Cái

Ngày 14/9, Đoàn công tác của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TU và Nghị quyết số 10 - NQ/TU do đồng chí Phạm Thùy Dương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn. Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái; đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái đã đến dự và làm việc với đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã nghe báo cáo về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TU ngày 17/6/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Quảng Ninh trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay” và khảo sát 3 năm thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TU ngày 18/12/ 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh “Về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”; đồng thời, Đoàn cũng đã nghiên cứu tìm hiểu về hoạt động công tác của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái.

Đồng chí Phạm Thùy Dương - Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn phát biểu ý kiến

Theo đó, ngay sau khi Chỉ thị 11 - CT/TU và Nghị quyết số 10 - NQ/TU được ban hành, Ban thường vụ Thành ủy Móng Cái đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, cán bộ đảng viên bằng nhiều hình thức, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của Thành phố, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chỉ thị và Nghị quyết đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Đảng bộ Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo và hướng dẫn thực hiện nghiêm, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11 - CT/TU và Nghị quyết số 10 - NQ/TU. Với quyết tâm đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh vào cuộc sống, Đảng bộ thành phố Móng Cái đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TU và Nghị quyết số 10 - NQ/TU với nhiều giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết T.W 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác thông tin, truyên truyền được chú trọng đẩy mạnh, qua triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chị thị, Nghị quyết đã làm chuyển biến nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên về quan điểm của Đảng với công tác chính trị tư tưởng, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong tình hình mới. Tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã có chuyển biến tích cực, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng vào sự nghiệp đổi mới của Đất nước, của Tỉnh và Thành phố, sự chủ động tích cực, sáng tạo và ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân được nâng lên. Hệ thống thiết chế phục vụ công tác tư tưởng được tăng cường đầu tư, nhất là việc nâng cấp đầu tư đường truyền trực tuyến tới 17/17 xã phường. Công tác đấu tranh với luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thường xuyên, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân được triển khai có hiệu quả; công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, sáng tạo. Trách nhiệm nêu gương, tinh thần, thái độ công tác và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các phòng ban có chuyển biến tích cực, chủ động và sáng tạo. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường khối đại đoàn kết, đồng thuận xã hội, sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền được nâng lên, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của Thành phố, tạo đà cho Thành phố phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ những việc đã làm được và chưa làm được nhất là vấn để về cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ Đảng viên, đoàn viên và thế hệ trẻ trong đó có 4 bài học về học tập lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên, giáo dục ý thức cho thanh niên trong môi trường mạng xã hội; vấn đề cần rõ người, rõ việc, rõ mô hình cụ thể; công tác sơ kết, tổng kết có định kỳ; bám sát kế hoạch thực hiện, đánh giá cần bổ sung các nội dung về hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền, giao lưu đối ngoại cũng như đánh giá những tồn tại, hạn chế cả khách quan và chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu ý kiến

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu ý kiến trân trọng ghi nhận các ý kiến tham gia đóng góp về các nội dung Thành phố đã làm được và chưa làm được trong việc thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TU và Nghị quyết số 10 - NQ/TU. Đồng chí Bí thư Thành ủy Móng Cái cũng nhấn mạnh: Thành phố Móng Cái đang tập trung các nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa và phát huy giá trị của Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vỹ; Khôi phục các lễ hội mang đậm nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Móng Cái qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay; Tập trung đầu tư tôn tạo và giữ gìn di tích ghi dấu ấn Bác Hồ về thăm Móng Cái, Bác Hồ về thăm Trà Cổ và cửa khẩu Bắc Luân; xây dựng đề án về xây dựng Cột cờ Tổ Quốc tại Sa Vỹ; Tập trung xây dựng và bảo tồn các nét văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa vùng biên giới Móng Cái như Lễ hội hoa Sim; Tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại với TP Đông Hưng, tổ chức các hoạt động giáo dục qua các hoạt động ngoại khóa lịch sử, ôn lại truyền thống giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác thông tin báo chí, thông tin tuyên truyền phải nắm bắt kịp thời và định hướng dư luận gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, học tập và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của T.W và của tỉnh Quảng Ninh… Bên cạnh đó, thành phố Móng Cái cũng đề xuất kiến nghị một số nội dung trong đó, kiến nghị Tỉnh việc nghiên cứu xem xét cấp phép xây dựng hồ sơ Đài tưởng niệm liệt sỹ Pò Hèn thành di tích lịch sử cấp Quốc gia và xây dựng Cột cờ Tổ Quốc tại Sa Vỹ góp phần khẳng định giá trị lịch sử và khẳng định chủ quyền Quốc gia nơi địa đầu Đông Bắc Tổ Quốc; đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của các xã, phường; Đề nghị UBND Tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn tiếp tục nghiên cứu, xem xét triển khai giải pháp đầu tư và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa dành cho thanh thiếu nhi cơ sở; Đề nghị Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ, ý thức học tập lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên công chức viên chức hàng năm và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phạm Thùy Dương - Phó Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy và các thành viên trong Đoàn công tác của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đánh giá cao kết quả kiểm tra, khảo sát về thực hiện Chỉ thị 11 - CT/TU và Nghị quyết số 10 - NQ/TU, đồng thời ghi nhận những kết quả mà Thành phố Móng Cái đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ và gợi mở một số vấn đề mà thành phố cần thực hiện trong thời gian tới, ghi nhận những đề xuất kiến nghị của Thành phố trình cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới./.

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy Móng Cái

Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy Móng Cái


Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021

Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021


Phát huy hiệu quả việc sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế; nguồn xã hội hoá trong công tác phòng chống dịch COVID-19

Phát huy hiệu quả việc sử dụng vật tư, trang thiết bị y tế; nguồn xã hội hoá trong công tác phòng chống dịch COVID-19


Các tiểu thương đã di chuyển vào chợ Hải Đông (mới)

Các tiểu thương đã di chuyển vào chợ Hải Đông (mới)


Tiếp xúc, đối thoại vận động hộ dân bàn giao mặt bằng dự án

Tiếp xúc, đối thoại vận động hộ dân bàn giao mặt bằng dự án


Thông suốt, hiệu quả các dịch vụ hành chính  phục vụ nhân dân

Thông suốt, hiệu quả các dịch vụ hành chính phục vụ nhân dân


TP Móng Cái sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch

TP Móng Cái sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với hàng hóa và phương tiện đến từ vùng dịch


Trao tặng quà Trung thu và tiền đỡ đầu 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng quà Trung thu và tiền đỡ đầu 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn


Họp bàn, thống nhất đề xuất đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố năm 2021

Họp bàn, thống nhất đề xuất đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố năm 2021


Trao tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh cho lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Trạm KSLH Km15-Bến tàu Dân Tiến

Trao tiền hỗ trợ của Ủy ban MTTQ tỉnh cho lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Trạm KSLH Km15-Bến tàu Dân Tiến


Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Huy thăm, tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Huy thăm, tặng quà Tết Trung thu cho thiếu nhi


Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam tặng quà Trung thu tại Trường mầm non Olympia và Trường tiểu học Ka Long

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam tặng quà Trung thu tại Trường mầm non Olympia và Trường tiểu học Ka Long


Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái thăm, tặng quà Tết Trung thu 2021

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái thăm, tặng quà Tết Trung thu 2021


Phó Chủ tịch trường trực HĐND Thành phố Dương Thị Huệ thăm, tặng quà Tết Trung thu tại 1 số trường học và Khu cách ly Centre Way

Phó Chủ tịch trường trực HĐND Thành phố Dương Thị Huệ thăm, tặng quà Tết Trung thu tại 1 số trường học và Khu cách ly Centre Way


Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XXIV lần thứ 9

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XXIV lần thứ 9