Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại TP Móng Cái

21/03/2023 14:33
Ngày 21/3, Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Tiến sỹ Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại TP Móng Cái. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đã tiếp và làm việc với đoàn.
Quang cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đã báo cáo nhanh với đoàn công tác về tổng quan tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và công tác quản lý nhà nước đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP  làm việc với đoàn công tác 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, UBND Thành phố đã bám sát các Nghị quyết của cấp ủy, của HĐND Thành phố “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022” gắn với chỉ đề công tác năm; đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, điều hành; đồng thời bám sát tình hình thực tiễn để tích cực, chủ động linh hoạt, sáng tạo vừa thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân; tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, giữ được đà tăng trưởng, thực hiện đạt và vượt 13/16 chỉ tiêu đề ra, trong đó một số kết quả nổi bật đó là công tác phòng chống dịch Covid-19, tiêm vắc xin tiếp tục được triển khai quyết liệt, nhạy bén, hiệu quả, giữ vững thành quả địa bàn "Ồn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới", "Vùng xanh an toàn”tạo điều kiện để sản xuất kinh doanh, đưa nhịp sống sôi động trở lại và nhanh chóng phục hồi ngành du lịch, thương mại. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, giải ngân vốn đầu tư công, công tác GPMB triển khai các dự án trọng điểm, động lực được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ; thực hiện cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ tăng 48%CK, tháo gỡ một số vướng mắc tồn tại về đất đai, xây dựng kéo dài đã và đang được quan tâm chỉ đạo giải quyết, tạo hiệu ứng tốt trong Nhân dân. Thu NSNN đạt 3.766.232 triệu đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh. Trồng rừng gỗ lớn cây bản địa, vượt kế hoạch Tỉnh giao 89,88%. Thu hút khách du lịch tăng 886% so CK; Văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm; các hộ nghèo và cận nghèo giảm mạnh so với kế hoạch. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách Tư pháp được quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả; tình hình đơn thư khiếu nại, kiến nghị giảm so CK. Hoạt động đối ngoại, ngoại giao Nhân dân, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả. Năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 với chủ đề công tác năm là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng dịch vụ, thương mại, logistic và đời sống Nhân dân”; UBND Thành phố xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung lãnh đạo với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác đề ra trong năm 2023.

Đối với công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh, trên địa bàn TP hiện có gần 2.700 hộ kinh doanh đang hoạt động, tập trung tại các chợ, các trung tâm thương mại và khu vực trung tâm TP. Hoạt động với đa dạng ngành nghề nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động thương mại, dịch vụ, trong đó, thực hiện quản lý thuế 2.129 hộ, các hộ kinh doanh tham gia đóng góp vào ngân sách của thành phố đạt 18.607 triệu đồng, đạt tỷ trọng 17,2%/ tổng số thu NQD; đóng góp vào GRDP là 56,4%, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Năm 2022, các hộ kinh doanh đã tạo việc làm cho 2.254 lao động, tận dụng và khai thác tốt các nguồn lực tại chỗ, tận dụng triệt để các nguồn lực tại địa phương, cũng sử dụng nguồn tài chính của nhân dân. Mối quan hệ giữa chính quyền thành phố với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố; sự phối hợp và mối quan hệ giữa các cơ quan liên quan trong quản lý hộ kinh doanh (đặc biệt cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế) được thực hiện tốt. Thành phố duy trì thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cấp đăng ký kinh doanh; Đảm bảo thực hiện thẩm định và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký kinh doanh hợp tác xã đúng quy định. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng dịch vụ công trực tuyến, trả kết quả qua bưu chính công ích. Trong năm, tiếp nhận và thẩm định 2.120 hồ sơ theo bộ thủ tục niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công. Thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%, thực hiện kết quả trả qua bưu chính công ích là 571 hồ sơ. Hướng dẫn, hỗ trợ thành công cho 45 lượt doanh nghiệp. Phối hợp với Chi cục Thuế rà soát, thu hồi hộ kinh doanh không hoạt động trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế và tồn tại nhất định, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ khâu tuyên truyền, quản lý kê khai đến kiểm tra xử lý vi phạm.

Tại buổi làm việc, TP đã đề xuất, kiến nghị một số nội dung đó là: ngành Thuế cần tăng cường kiểm tra, quản lý cá nhân ngừng, tạm ngừng kinh doanh, phát sinh kinh doanh; quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng tư nhân, kinh doanh lưu trú, cho thuê tài sản… Đồng thời, khai thác triệt để các nguồn thu không thường xuyên như: cơ sở kinh doanh lưu động, vận tải, kinh doanh mùa vụ, cho thuê nhà, dịch vụ du lịch lữ hành, hoạt động khai thác khoáng sản... Cơ quan Thuế thường xuyên theo dõi, kiểm tra xác định mức doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn đối với cá nhân kinh doanh ở một số lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn trọng điểm để bảo đảm việc quản lý thuế đúng chính sách. Tiếp tục chỉ đạo các đội thuế xã, phường khảo sát các hộ có doanh thu dưới quy định, đặc biệt những hộ nhiều năm chưa quản lý thuế để đưa vào quản lý thuế đúng quy định.

Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Tiến sỹ Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn đã phát biểu biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà TP Móng Cái đã đạt được, làm rõ về mối quan hệ giữa chính quyền thành phố với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn cũng như sự phối hợp của các cơ quan liên quan trong quản lý các hộ kinh doanh đặc biệt là cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị về cơ chế, chính sách trong thời gian tới của TP nhằm tiếp tục theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và sẽ có đề xuất các giải pháp cải cách thể chế thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển theo hướng bền vững trong giai đoạn mới./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...