Đoàn công tác Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc thăm quan, học tập kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số tại TP Móng Cái

25/11/2022 15:44
Ngày 25/11/2022, Đoàn công tác Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số Huyện Bình Xuyên làm trưởng đoàn đã thăm quan, học tập kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái.

Tại cuộc làm việc, TP Móng Cái đã chia sẻ với đoàn công tác những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Móng Cái. 

Quang cảnh cuộc làm việc 
Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái thông tin với đoàn công tác về công tác chuyển đổi số 

Theo đó, bám sát Nghị quyết số 09 - NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái về phát triển thành phố thông minh và chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng đến 2030; Thành phố đã thành lập, kiện toàn 101 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn (gồm 100 tổ công nghệ số cộng đồng của 100 thôn, khu và 01 tổ công nghệ số của doanh nghiệp (Texhong). Đã triển khai 18/25 DVC Thiết yếu trên địa bàn; trong đó cơ quan ngành dọc: 12 DVC (gồm: Công an: 08, Thuế: 01, Điện: 02, BHXH: 01),  02 DVC liên thông; Đất đai: 01; Tư pháp: 03. Kết quả: Có 709 hồ sơ thực hiện trên cổng DVC Quốc gia, chủ yếu lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch, Điện lực. Chỉ đạo hoàn thành dứt điểm Công tác cấp CCCD gắn chip điện tử, tài khoản định danh điện tử, Công tác làm sạch dữ liệu dân cư trên địa bàn trước ngày 15/12/2022.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc lắng nghe, tiếp thu kinh nghiệm của TP Móng Cái

Chuyển đổi toàn bộ Quy trình ISO truyền thống từ mô hình truyền thống (hoàn toàn bằng giấy) sang môi trường quản lý, làm việc trên nền tảng công nghệ số (Đối với Quy trình giải quyết công việc của 10 cơ quan cấp huyện và 17 UBND cấp xã; 295 thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Thành phố, 119 TTHC cấp xã). Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc số hóa tài liệu, quy trình giải quyết TTHC trên nền tảng ISO điện tử. Thực hiện nghiêm túc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về Chuyển đổi số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị và UBND các xã, phường. Số hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 21.447/27.859 hồ sơ = 76,98% tổng số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ. Công bố vận hành Ứng dụng công dân số thông minh “Móng Cái Smart” với 13 hợp phần, tiện ích vào vận hành, Đặc biệt là Ứng dụng phản ánh hiện trường, tính đến 15/11/2022 đã có trên 3100 lượt cài đặt, với 61 ý kiến phản ánh được tiếp nhận trên hệ thống thuộc 7 lĩnh vực, trong đó 35 phản ánh được xử lý đúng và trước hạn đạt 67,3%, tỷ lệ hài lòng đạt 73,5%.

Đoàn công tác trao tặng quà TP Móng Cái
Trước đó, đoàn  đã thăm quan, khảo sát thực tế tại Phường Ka Long và Trung tâm hành chính công TP Móng Cái

Đoàn công tác Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã lắng nghe, tiếp thu các kết quả của TP Móng Cái, coi đây là những kinh nghiệm quý để địa phương tham khảo, ứng dụng phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn của huyện.

Trước đó, đoàn cũng đã thăm quan, khảo sát thực tế tại Phường Ka Long và Trung tâm hành chính công TP Móng Cái.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...