Đoàn công tác Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ làm việc với Thành ủy Móng Cái

27/02/2024 20:55
Ngày 27/2, Đoàn công tác Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, tỉnh Quảng Ninh do đồng chí Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Móng Cái nhằm khảo sát phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và các Trung tâm Chính trị cấp huyện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo 35 TP Móng Cái; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố; UB MTTQ TP Móng Cái; Ban tổ chức Thành ủy; Thành Đoàn Móng Cái cùng dự.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Đồng chí Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ phát biểu tại buổi làm việc

Thời gian qua, Thành ủy Móng Cái đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị Thành ủy cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, quan điểm Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định số 2265-QĐ/TU ngày 04/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Trung tâm Chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao chất lượng, nội dung công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, góp phần làm chuyển biến nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quan điểm của Đảng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị Thành ủy thường xuyên cập nhật trong chương trình giảng dạy nội dung các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, đặc biệt là chuyên đề về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” vào chương trình học tập của các lớp: Bồi dưỡng kết nạp đảng, bồi dưỡng cho đảng viên mới, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chính trị hè, lớp bồi dưỡng cấp uỷ do Thành uỷ tổ chức và các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình tham gia giảng dạy, đội ngũ giảng viên luôn chủ động khai thác từ nhiều nguồn tài liệu: Sách giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng do Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện CTQG Hồ Chí Minh biên soạn; Tạp chí, Bản tin SHCB được trang bi;  từ các Tạp chí điện tử, Website chính thống, từ Tài liệu nội bộ do BCĐ35, ngành Tuyên giáo cung cấp; các Sách tham khảo, chuyên khảo…để lấy thông tin, tư liệu phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng ban chỉ đạo 35 Thành phố phát biểu

Hàng năm, Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Chính trị chủ trì, phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, các chi, đảng bộ cơ sở, xây dựng kế hoạch công tác lý luận chính trị, xác định rõ số lớp, nội dung, kinh phí, báo cáo Thường trực Thành ủy phê duyệt. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay (2021-2023), Thành phố đã tổ chức được 122 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho 15.329 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Trong đó có 23 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 1.259 học viên; 10 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức QPAN cho 681 học viên; 3 lớp bồi dưỡng cấp ủy và bí thư chi bộ cho 314 học viên; 4 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 584 học viên; 18 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 4.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố….Có trên 97,8 % đạt loại khá, giỏi sau khi kết thúc các khóa học tập, bồi dưỡng.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại hội nghị
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, lãnh đạo UB MTTQ Thành phố phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng làm rõ những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TP Móng Cái; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nói chung và giảng viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Kiên, Phó Hiệu trưởng Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu những thông tin mà TP Móng Cái đã cung cấp. Đồng thời khẳng định đây sẽ là nguồn tư liệu hữu ích cho Đoàn khảo sát, phục vụ công tác nghiên cứu xây dựng Đề án “Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên Trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và các Trung tâm Chính trị cấp huyện trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2024./.

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...