Đoàn công tác Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu, khảo sát về mô hình đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị ở Móng Cái

01/07/2022 18:45
Chiều 1/7, đoàn công tác Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Móng Cái để trao đổi, nghiên cứu, khảo sát về mô hình đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị ở Móng Cái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Đỗ Viết Mạnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố, Trưởng Cơ quan Khối.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố cùng lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Khối và một số địa phương đã thông tin đến đoàn công tác Viên xây dựng Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Móng Cái, trọng tâm là công tác đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị Thành phố. Theo đó, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố Móng Cái đã triển khai xây dựng thực hiện Đề án“Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của Đảng bộ thành phố Móng Cái (gọi tắt là Đề án 25). Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh và Thành phố đã được triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình, đây chính là tiền đề, điều kiện thuận lợi; đồng thời thành phố luôn bám sát các nội dung Nghị quyết, chỉ đạo của Tỉnh để xây dựng chương trình hành động và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đề ra sát với tình hình thực tiễn, giải quyết những vấn đề cụ thể đang đặt ra tại địa phương. Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn có sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc tích cực của các ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở; sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và sự ủng hộ của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố thông tin về công tác đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị Thành phố

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh bày tỏ ấn tượng đối với những kết quả đạt được trong thực hiện mô hình đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị của TP Móng Cái

Nổi bật là tích cực thực hiện chủ trương nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo cơ quan Đảng với cơ quan chính quyền ở thành phố; thực hiện sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy. Trong đó, đã thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Móng Cái”; 17/17 xã phường đã tổ chức kiện toàn lại Khối Dân vận cơ sở ; thành lập và đưa vào hoạt động 101 tổ dân vận/101 thôn, khu phố; đây là bước đổi mới phương thức hoạt động của Khối dân vận xã, phường và Tổ Dân vận thôn, khu phù hợp, đồng bộ với mô hình cơ quan Khối Thành phố. Bên cạnh đó, hợp nhất Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố Móng Cái; đến nay, các cơ quan mới hợp nhất đã đi vào hoạt động ổn định, đáp ứng  tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra; việc giải quyết, xử lý công việc kịp thời hơn, giảm bớt một số công việc chồng chéo giữa hai cơ quan trước khi hợp nhất; lãnh đạo, chuyên viên trong cơ quan có khả năng tiếp cận, hỗ trợ nhau trong công việc. Cùng với đó, đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 17/17 xã, phường và không phải người địa phương theo đúng lộ trình đề ra. Sau 6 năm nỗ lực thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và quyết tâm nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu tại 100% thôn, khu phố, từ 22 trưởng thôn, khu chưa phải là đảng viên nay thành phố Móng Cái đã có 100/100 bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố đều là đảng viên, đạt 100%. Đội ngũ này đã phát huy được vai trò của chi bộ cơ sở, là hạt nhân chính trị ở thôn, khu phố, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Cơ quan Khối và địa phương của Thành phố làm rõ thêm về kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Thành phố Móng Cái

Tại buổi làm việc, các đại biểu đoàn công tác Viện xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ ấn tượng đối với những kết quả đạt được trong thực hiện mô hình đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị của TP Móng Cái. Qua đó, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, tìm hiểu và được lãnh đạo TP Móng Cái và các đơn vị của Thành phố làm rõ thêm về kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện việc sát nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hợp nhất các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Lãnh đạo TP Móng Cái và Viện xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh tặng quà lưu niệm

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh khẳng định, những kinh nghiệm quý của TP Móng Cái về mô hình đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị là những thông tin, tài liệu bổ ích, giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên của Viện xây dựng Đảng – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chi Minh bổ sung, hoàn thiện vào các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giảng dạy thực tế về công tác xây dựng Đảng tại các lớp bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tại trường.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...