Đoàn khảo sát HĐND TP làm việc với Chi cục thuế và Kho bạc nhà nước Móng Cái

27/02/2024 16:32
Thực hiện chương trình công tác năm 2024 của Thường trực HĐND TP, Ban KT - XH HĐND TP và công văn của Đoàn khảo sát HĐND TP, ngày 27/2, đoàn công tác do đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Chi cục thuế Móng Cái và Kho bạc nhà nước Móng Cái.
Quang cảnh buổi làm việc
Các đại biểu tham gia ý kiiến tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thịnh Trường - Chi cục Trưởng CCT Móng Cái tiếp thu ý kiến của đoàn khảo sát HĐND TP 

Tại buổi làm việc, Chi cục thuế Móng Cái đã báo cáo với đoàn về tình hình giao dự toán, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2024. Theo đó, căn cứ theo chỉ tiêu dự toán tỉnh giao và dự toán TP phấn đấu thu, Chi cục thuế Móng Cái đã triển khai, phân chia dự toán của tỉnh và TP đến từng địa bàn phường, xã và các đội chức năng, xây đựng kịch bản thu, chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp các ngành liên quan để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước giao. Đồng thời, năm 2024, CCT được giao tiền sử sụng đất là 980 tỷ đồng trong đó nguồn thu đấu giá, đấu thầu các ô, lô đất và thu quỹ đất bố trí tái định cư theo kế hoạch được triển khai ngay từ đầu năm quyết tâm đảm bảo thu đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đao và triển khai  thực hiện quyết liệt triển khai các biện pháp đồng bộ chống thất thu ngân sách, giảm nợ thuế trên địa bàn quản lý, thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế …

Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Trưởng đoàn phát biểu kết luận

Sau khi nghe ý kiến đề xuất, kiến nghị của CCT Móng Cái và ý kiến tham gia của thành viên đoàn công tác, đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Trưởng đoàn đã ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động trong công tác của CCT trong xây đựng kế hoạch thu ngân sách năm 2024; đối với những đề xuất và ý kiến tham gia của thành viên đoàn, CCT cần hoàn thiện báo cáo, có phân tích đánh giá về thuận lợi và khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước, thu tiền sử dụng đất, xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng tháng, quý, năm theo lộ trình để đảm bảo thu đúng, thu đủ và phấn đấu vượt kế hoạch đề ra; Bên cạnh đó, CCT cần hỗ trợ và động viên đối với đối tượng thu và các tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với công tác cải cách hành chính; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thu ngân sách trong việc điều hành và tháo gỡ khó khăn, lãnh đạo các xã, phường cơ quan, đơn vị cùng vào cuộc và có những giải pháp cụ thể, tích cực triển khai thu phí và lệ phí đối với một số dịch vụ du lịch, dịch vụ, logictic, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra và giám sát đạt hiệu quả; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ động viên các hộ kinh doanh và doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt các quy định của pháp luật; rà soát hộ kinh doanh trên địa bàn; bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đôn đốc nộp ngân sách nhà nước đúng quy định; tiếp tục đôn đốc nợ đối với tiền sử dụng đất dự án, tiền thuê đất, tiền chậm nộp của các công ty đảm bảo đúng hạn và kịp thời; Chủ động phối hợp với các đơn vị để có dự đoán chính xác các nguồn thu về đất; Trên cơ sở rà soát các khoản thu, nguồn thu, đối tượng thu nhằm quản lý triệt để các khoản thu vào ngân sách nhà nước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đôn đốc thu nợ thuế và các biện pháp giải pháp thu thuế nhằm đảm bảo công tác thu thuế nộp ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch để ra…..và một số nội dung quan trọng khác. 

Quang cảnh buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thị Hậu - Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND TP phát biểu ý kiến
Đồng chí Nguyễn Thị Ái Thu - Giám đốc Kho bạc nhà nước Móng Cái báo cáo công tác 
Thành viên đoàn tham gia ý kiến

Tiếp tục chương trình làm việc, đoàn công tác do đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP làm Trưởng đoàn đã làm việc với Kho bạc nhà nước Móng Cái về việc khảo sát tình hình giao dự toán, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2024. Theo đó, dự toán NSNN năm 2024 được xây dựng theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật đầu tư công, Luật quản lý thuế và các Luật về thuế, phí, lệ phí và các văn bản pháp luật khác có liên quan, kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp với NQ của tỉnh và TP; Lập dự toán thu NSNN sát với tình hình thực tế, tổng hợp đầy đủ các khoản thu phát sinh trên địa bàn. Việc phân bổ dự toán đã đáp ứng các thông tư và quy định của Bộ tài chính.

Đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Trưởng đoàn phát biểu kết luận

Sau khi nghe ý kiến phát biểu tham gia của thành viên đoàn công tác, đồng chí Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, Trưởng đoàn đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đổi mới sáng tạo trong công tác của Kho bạc nhà nước Móng Cái; Đặc biệt là hướng dẫn tập huấn theo hướng “ cầm tay chỉ việc” đối với các đơn vị thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước; Tiếp tục bám sát chỉ đạo của KBNN Tỉnh cũng như cấp ủy - chính quyền địa phương và chương trình công tác của đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong năm 2024; Tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát, quản lý quỹ NSNN, tập trung các nguồn thu NSNN, quản lý điều hành ngân quỹ theo đúng Luật định, đảm bảo an toàn chặt chẽ đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu thanh toán chi trả của các đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; Thực hiện tốt công tác hạch toán, kế toán và thanh toán, kịp thời tham mưu và báo cáo HĐND TP và UBND TP nhất là về nguồn vốn đầu tư công yêu cầu công tác quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật; Đông thời, triển khai thực hiện công tác phối họp trong thu NSNN đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và an toàn gắn với công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đề ra trong năm 2024./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...