Đoàn kiểm tra liên ngành của Tỉnh làm việc với TP Móng Cái

25/05/2023 19:04
Thực hiện Quyết định số 1099/QĐ-UBND của UBND Tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành của Tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Thuận - Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Móng Cái về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển và sử dụng vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đã làm việc cùng với đoàn.
Quang cảnh hội nghị
 
Đại biểu phát biểu tại hội nghị

Thành phố Móng Cái có 12/17 xã, phường có ranh giới biển có hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản. Cùng với sự phát triển của các ngành kinh tế khác, ngành thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong phát triển kinh tế của Thành phố. Trong những năm qua. Thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả về phát triển ngành kinh tế thủy sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo cho ngư dân vùng ven biển; bảo vệ tài nguyên biển, giữ vững an ninh, chủ quyền vùng biên giới của Tổ quốc.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND thành phố Móng Cái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch, định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Công tác quản lý đất, mặt nước biển NTTS từng bước đi vào nền nếp; việc rà soát hoạt động NTTS được chỉ đạo thực hiện thường xuyên; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên biển ngày càng hiệu quả. Công tác tuyên truyền các quy định của nhà nước về quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản được thực hiện bằng nhiều hình thức đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân trong thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố về thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi thân thiện với môi trường, phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tập trung phát triển nuôi trồng các đối tượng thủy sản chủ lực của địa phương như Tôm thẻ chân trắng, nhuyễn thể, cá song, cá chim... góp phần nâng cao thu nhập của người dân và phát triển kinh tế xã hội địa phương.  Sự đổi mới trong tư duy sản xuất của người dân nuôi biển, cơ bản các vùng nuôi biển tập trung đã và đang phát huy được lợi thế diện tích mặt nước, bãi triều, sản lượng, năng suất nuôi liên tục tăng cao. Hoạt đồng tuần tra, xử vi phạm được tăng cường, chính quyền địa phương đã quyết liệt chỉ đạo, thực hiện công tác di dời, giải tỏa, xử lý các cơ sở NTTS trái phép, không đúng quy hoạch, ảnh hưởng an toàn giao thông đường thủy.

TP đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản TP Móng Cái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Ban hành 02 Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển sản phẩm OCOP. Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành 25 văn bản thành lập đoàn công tác rà soát, khảo sát thực địa, đối chiếu các quy hoạch hiện có để bổ sung, điều chỉnh, lập quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn; Chú trọng chỉ đạo, triển khai hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thủ tục hành chính đăng ký NTTS lồng bè, NTTS. Năm 2018, UBND TP đã ban hành Quyết định số 2599/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thành phố Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đối với quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố có tổng diện tích khu vực biển thuộc thành phố quản lý là 6842,5 ha; Diện tích tiềm năng phát triển NTTS là 3581 ha; Hiện trạng các cơ sở NTTS trên biển tại địa bàn Thành phố cơ bản không gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông thủy hoạt động, công tác nuôi biển trên địa bàn Thành phố luôn đảm bảo giữ gìn công tác an ninh trật tự, an ninh biên giới và an toàn ngư trường, không có các vụ việc tranh chấp và trộm cắp hải sản, ngư cụ và các vụ việc tranh chấp bãi triều, khu vực biển; không xảy ra các điểm nóng về an ninh trât tự.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Thành ủy, UBND Thành phố hàng năm đã xây dựng các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm nuôi trồng và khai thác trên biển đối với giàn, lồng, bè NTTS trên biển không theo quy hoạch 42 hộ bằng  202 giàn bè, tính đến ngày 22/5/2023, đã thực hiện di dời, giải tỏa được 141 giàn, lồng, bè đạt 69,8 %. 

Kết quả thực hiện thay thế vật liệu nổi trong sử dụng nuôi biển thân thiện với môi trường theo quy chuẩn. Thành phố đã tổ chức làm việc với 100% các hộ dân sử dụng NTTS trên biển có sử dụng phao xốp và ban hành các văn bản tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường tuyên truyền Quy chuẩn địa phương, thông tin về các đơn vị cung ứng vật liệu nổi đạt quy chuẩn theo thông báo của Sở Nông nghiệp và PTNT. Các hộ NTTS trên biển đã nắm bắt được các thông tin chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn về nội dung chuyển đổi phao xốp sang phao nhựa đạt quy chuẩn địa phương.

Tính đến ngày 22/5/2023, kết quả thực hiện thay thế phao nổi bằng các vật liệu bền vững, thân thiện môi trường; Để triển khai có hiệu quả công tác chuyển đổi vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương trong NTTS trên biển trong thời gian tới TP Móng Cái tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị cung cấp vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương đã được công bố hợp quy để lắp đặt nhưng mô hình thử nghiệm tại các khu vực quy hoạch NTTS trên biển trên địa bàn để đánh giá tiêu chuẩn, chất lượng và thông tin cho các cơ sở NTTS trên biển biết, liên hệ thay thế. Chỉ đạo UBND các xã, phường tuyên truyền, vận động người dân đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương trong NTTS trên biển. Dự kiến hoàn thành kế hoạch thay thế chuyển đổi vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương trong năm 2023

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP  phát biểu 

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP đã đề xuất các Sở, ngành hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục về việc thực hiện Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường để các địa phương triển khai thực hiện việc giao, cho thuê đất mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản trên biển; Xem xét trình HĐND Tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 để người dân dễ tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong đó có nội dung chuyển đổi thay thế vật liệu nổi phù hợp với quy chuẩn địa phương. Bên cạnh đó, do chi phí thay thế vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương lớn, trong khi chất liệu sản phẩm của các đơn vị cung cấp chưa đạt được như kỳ vọng của người dân nên các hộ dân còn e ngại trong quá trình thay thế. Đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn đánh giá, khẳng định chất lượng, quy cách sản phẩm vật liệu nổi đảm bảo chất lượng và phù hợp với điều kiện môi trường nuôi đề người dân yên tâm thay thế lắp đặt.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thuận - Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng đoàn phát biểu kết luận

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thuận - Phó giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển và sử dụng vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn TP, đồng thời đồng tình với kế hoạch, tiến độ của Thành phố Móng Cái đặt ra trong việc nuôi trồng thủy sản trên biển và sử dụng vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản nhằm phấn đấu hoàn thành sớm theo kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...