Đoàn liên ngành Tỉnh làm việc với TP Móng Cái về đánh giá toàn diện Trung tâm GDNN - GDTX và công tác xây dựng xã hội học tập

02/04/2024 21:50
Ngày 2/4, Đoàn liên ngành của Tỉnh do đồng chí Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Tỉnh, Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về đánh giá toàn diện Trung tâm GDNN-GDTX và công tác xây dựng xã hội học tập tại TP Móng Cái. Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP làm việc với đoàn.
Quang cảnh làm việc
Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP báo cáo với đoàn công tác của Tỉnh

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND TP đã báo cáo với đoàn về thực trạng và công tác quản lý nhà nước, theo đó, TP đã ban hành 30 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện kết luận đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập và XHHT, học tập suốt đời trong giai đoạn hội nhập quốc tế; đối với Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn, công tác xây dựng xã hội học tập Thành phố Móng Cái, cũng như những thuận lợi và khó khăn của ngành giáo dục - đào tạo TP. Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đạt nhiều kết quả: cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng kiên cố hoá, chuẩn quốc gia (100% trường học được xây dựng kiên cố hoá, 50/55 bằng 90,9% trường đạt chuẩn quốc gia); chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao, đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo (86% giáo viên trình độ đạt chuẩn); chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì và nâng cao; công tác xã hội hoá (XHH) giáo dục được quan tâm, nhận thức của nhân dân về công tác giáo dục ngày càng sâu sắc và toàn diện; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đang diễn ra nhanh chóng, mạnh mẽ tạo điều kiện thúc đẩy để xã hội quan tâm việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thích ứng với điều kiện và yêu cầu mới. 

Bên cạnh đó, cấp uỷ đảng, chính quyền Thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đưa ra chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng XHHT, HTSĐ vào chương trình công tác của Đảng uỷ, chính quyền và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Đồng thời thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát chặt chẽ đối với sự tham gia, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức trong xây dựng XHHT. Hàng năm, tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch hoạt động trong năm của cấp uỷ Đảng, chính quyền Thành phố đã ban hành. Các TTHTCĐ trên địa bàn Thành phố có đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm; việc ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch của các trung tâm đảm bảo kịp thời hiệu quả; 100% hoạt động của các TTHTCĐ tại các xã/phường đã đi vào nề nếp, trong đó 16/17 trung tâm xếp loại Tốt, 01/17 trung tâm xếp loại Khá; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể chính quyền thôn, khu và các trường học trong việc thực hiện nhiệm vụ duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; tích cực tham gia các sự kiện, phong trào tại địa phương góp phần quan trọng thúc đẩy việc HTSĐ và xây dựng xã hội học tập, trong năm học 2022-2023 có tổng 21.448 lượt người tham gia học tập tại các TTHTCĐ trên địa bàn toàn Thành phố, trong đó: lĩnh vực pháp luật là 6.788 lượt người, lĩnh vực văn hoá - xã hội là 3.986 lượt người, lĩnh vực môi trường là 2.467 lượt người, lĩnh vực sức khoẻ là 2.939 lượt người, lĩnh vực kinh tế là 2.241 lượt người, các lĩnh vực khác là 3.027 lượt người. Tăng 947 lượt người so với năm học 2021-2022.

Đại biểu thành viên đoàn phát biểu ý kiến
Đồng chí Đặng Xuân Phương - Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX TP phát biểu đề xuất ý kiến

Tại hội nghị, TP cũng đã đề xuất với đoàn liên ngành về việc sớm được quan tâm đầu tư, quy hoạch chi tiết  xây dựng Trung tâm GDNN-GDTX ở vị trí mới nhằm bảo đảm đạt chuẩn theo quy định và chỉ đạo chung của UBND Tỉnh, Sở GD& ĐT Tỉnh. Bổ sung biên chế theo định biên quy định khối THPT. Cần được quan tâm chỉ đạo về thiết bị dạy học, dạy nghề và nhân viên y tế; Quan tâm cấp kinh phí đào tạo, mở rộng các lớp học hằng năm và quan tâm trong từng bước hiện đại các trang bị cho trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng yêu cầu. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Ban giám đốc các Trung tâm để nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc….

Đồng chí Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Tỉnh, Trưởng đoàn phát biểu kết luận 

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên đoàn, đồng chí Châu Hoài Thu - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT Tỉnh, Trưởng đoàn phát biểu kết luận biểu dương những thành tích và kết quả mà TP Móng Cái đã đạt được, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc của TP và gợi mở một số nội dung và giải pháp trong việc xây dựng xã hội học tập và duy trì các trung tâm học tập cộng đồng phấn đấu thực hiện mô hình học tập cộng đồng toàn cầu; Đồng chí Trưởng đoàn cũng nhấn mạnh: qua khảo sát thực tế tại cơ sở và đánh giá toàn diện của đoàn công tác, sẽ báo cáo đề xuất Tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình Trung tâm GDNN-GDTX tại TP Móng Cái và thống nhất một số nội dung quan trọng khác./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...