Đoàn phường Trà Cổ phát huy vai trò của thanh niên trong hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến

26/10/2021 07:34
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 được Đoàn phường Trà Cổ quan tâm đó chính là tình nguyện hỗ trợ công dân thực hiện các thao tác dịch vụ công trong giải quyết thủ tục hành chính. Hoạt động này đã được duy trì thường xuyên, đều đặn và có hiệu quả trong thời gian qua.

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, dưới sự chỉ đạo của  thành đoàn Móng Cái và Đảng ủy phường, Đội TNTN hỗ trợ dịch vụ công phường Trà Cổ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ công dân giải quyết thủ tục hành chính qua việc nộp hồ sơ dịch vụ công. Theo đó, Đoàn phường thành lập 1 đội TNTN gồm 5 thành viên, phân công lịch trực tại bộ phận 1 cửa để giúp công dân nộp hồ sơ trực tuyến.  Ngoài ra, Đoàn phường còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về cách tạo tài khoản, cách nộp và tra cứu hồ sơ cho các đối tượng là thanh thiếu niên, đoàn viên và nhân dân khu dân cư. Qua các năm thực hiện, chỉ tiêu số hồ sơ được nộp qua dịch vụ công luôn vượt định mức được giao. Bên cạnh đó, Đoàn phường cũng tham gia vào đội TNTN hỗ trợ dịch vụ công của thành đoàn Móng Cái, thực hiện trực luân phiên các đơn vị Đoàn xã phường tại Trung tâm hành chính công thành phố.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của đội TNTN dịch vụ công phường Trà Cổ:

Tập huấn kĩ năng cho đối tượng là đoàn viên

Giới thiệu, tuyên truyền về DVC cho đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên

Thực hiện lịch trực hỗ trợ công dân tại bộ phận 1 cửa

Phùng Thị Hoa
Loading...