ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN PHƯỜNG NINH DƯƠNG HĂNG HÁI VIẾT ĐƠN TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN 2024

14/01/2024 08:04

ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN PHƯỜNG NINH DƯƠNG HĂNG HÁI VIẾT ĐƠN TÌNH NGUYỆN THAM GIA NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN 2024

Đoàn thanh niên phường phối hợp MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường, Ban CHQS phường, Công an phường tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền và vận động 25 tân binh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, với tâm nguyện nối tiếp truyền thống vẻ vang của cha ông ta, thể hiện ý chí, trách nhiệm đối với Tổ quốc, sẵn sàng lên đường bảo vệ quê hương đất nước.

Kết quả 22/25 đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân năm 2024, trước đó đã có 3 đoàn viên viết đơn tình nguyện, 01 đảng viên mới (Nguyễn Thế Thanh - Bí thư chi đoàn khu Thác Hàn) viết đơn tình nguyện.

 

Đoàn viên Lê Hồng Đức chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp THPT, em đã tham gia và hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa VIII năm 2023, xếp loại khá và tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự là thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, cũng như nghĩa vụ cao cả của bản thân, tham gia nghĩa vụ quân sự góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Bên cạnh đó, từ ngày 29/12/2023 đến 10/01/2024, Ban chỉ huy quân sự phường triển khai thâm nhập, thủ tục và lên hồ sơ nghĩa vụ quân sự của 25 công dân đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân 2024, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, động viên gia đình và 25 công dân chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2024.

 

 

Linh Phạm
Phường Ninh Dương
Loading...