Banner tin

Hội LHPN TP Móng Cái:

Đổi mới cách thức triển khai hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác

Xác định công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó lực lượng hội viên phụ nữ là nòng cốt. Hội phụ nữ TP Móng Cái đã không ngừng đổi mới cách thức triển khai hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải từ gia đình; cùng chung tay xây dựng TP Móng Cái xanh - sạch - đẹp.

Tập huấn ủ phân hữu cơ vi sinh tại xã Quảng Nghĩa. Ảnh chụp tháng 8/2020

Móng Cái là Thành phố biên giởi cửa khẩu, là đô thị loại II, nằm ở phía Đông bắc tỉnh Quảng Ninh. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế -xã hội, cấp ủy, chính quyền Thành phố đã quan tâm tới công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường, tạo mĩ quan đô thị góp phần xây dựng TP Móng Cái xanh - sạch - đẹp. 

Xác định công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó lực lượng hội viên phụ nữ là nòng cốt. Hội phụ nữ TP Móng Cái đã không ngừng đổi mới cách thức triển khai hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải từ gia đình. Hội đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức thu gom, xử lý rác thải thông qua 18 buổi tập huấn, hướng dẫn cho trên 6.000 nhân dân của 17/17 xã phường; tuyên truyền bằng trực quan,  phát hàng nghìn tờ rơi, tài liệu; Thăm, hướng dẫn trực tiếp 146 hộ dân thực hiện ủ rác hữu cơ. Thành Hội đã trao tặng  nắp ủ rác, thùng rác, và gói ủ vi sinh (trị giá gần 400 triệu –từ ngân sách/xã hội hóa); Đến nay, đã có 22 mô hình với 451 thành viên đã thực hiện được 548 hố ủ, thùng ủ với gần 55 tấn rác hữu cơ/tháng. Một trong những cơ sở thực hiện có hiệu quả mô hình đó là Hội LHPN xã Quảng Nghĩa.

Đồng chí Trần Thị Họa – Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Nghĩa cho biết: Bước đầu  triển khai mô hình, chúng tôi còn gặp không ít khó khăn, tuy nhiên với quan điểm cầm tay chỉ việc lấy các cán bộ hội từ xã xuống thôn làm điểm và nhân rộng hiệu quả của mô hình đem lại, đến nay không chỉ hội viên phụ nữ mà còn rất nhiều gia đình đã tham gia thực hiện. Thành công bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho chính hội viên và người dân trên địa bàn nên thu hút được nhiều hộ dân tham gia thực hiện.

Hội LHPN các cấp duy trì " Ngày xanh trong tuần" tại các chi hội phụ nữ

Đồng thời, các cấp Hội phát động duy trì tốt hoạt động “Ngày xanh trong tuần”, “ Ngày chủ nhật xanh” toàn thành phố với trên 30.000 lượt người tham gia, tập trung vào các hoạt động phát quang bụi rậm đường làng ngõ xóm, khơi thông nạo vét cống rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng, trồng mới 18 tuyến đường hoa (dài 18,5km). Xây dựng mới và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ, giữ gìn môi trường sống (17 chi hội kiểu mẫu thực hiện “5 không 3 sạch” gắn với thôn/khu dân cư kiểu mẫu với 970 thành viên tham gia; 36 nhóm “liên gia tự quản 3 sạch” với 334 thành viên tại 17 xã/phường; nâng cao chất lượng hoạt động 87 tổ thu gom rác (tại 17 xã, phường) với kinh phí duy trì hoạt động tổ do nhân dân tự đóng góp); Vận động trên 90% hội viên phụ nữ thực hiện phân loại rác, trên 5.000 hội viên xử lý rác “biến rác thành tiền”, tiết kiệm trên 100 triệu ủng hộ hoạt động phòng chống dịch Covid -19, phụ nữ khó khăn, tái đầu tư cho công tác BVMT, ủng hộ đồng bào miền Trung…

Hội LHPN các cấp thực hiện có hiệu quả nuôi lợn tiết kiệm và mô hình biến rác thành tiền Ảnh chụp tháng 10/2020

 Một trong những yếu tố quan trọng đó là thu hút tập hợp sự tham gia của hội viên từ chính những hiệu quả thiết thực mà mô hình đem lại, Chị Phạm Thị Tuyến - Hội viên chi hội 5 Hội LHPN xã Quảng Nghĩa chia sẻ: Ban đầu chúng tôi chưa hiểu nên chưa tham gia tích cực làm các hố ủ phân hữu cơ vi sinh, sau khi được tham quan và trực tiếp thực hiện thành công các hố ủ rác đem lại hiệu quả thiết thực nên hội viên phụ nữ chúng tôi đã tiếp tục tham gia và làm nhiều hố ủ rác thải thành phân hữu cơ vi sinh vừa 5 không 3 sạch mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao”

Tuy nhiên, hoạt động này cũng còn gặp một số khó khăn nhất định về nguồn vốn; việc thay đổi thói quen phân loại xử lý rác trong nhân dân; Trong quá trình thực hiện vẫn có tình trạng người dân không duy trì việc xử lý rác thường xuyên không đem lại hiệu quả....nên rất cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và cán bộ nhân dân trên địa bàn để phong trào được triển khai có chiều sâu và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 12 - NQ/TU, ngày 12/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022; Hội đã triển khai hoạt động phân loại rác (ủ rác hữu cơ) gắn với tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Một trong những nét sáng tạo trong cách thức triển khai hoạt động đó là: Thực hiện chương trình “đặt hàng” từ cấp TP giao cho Cơ quan Khối (nòng cốt là HPN) thực hiện hoạt động ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh. Hội LHPN TP Móng Cái đang đổi mới cách thức triển khai hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải từ gia đình. Theo đó, Hội LHPN TP đang đề xuất cơ chế đặc thù để thực hiện từ nguồn ngân sách để thực hiện mô hình triển khai hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải từ gia đình. Điển hình như năm 2020, thành phố cấp khoảng 300 triệu đồng cho Hội để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình với kinh phí khoảng 200 triệu thực hiện hỗ trợ tối đa 500 hộ để thực hiện mô hình theo quy trình ủ phân hữu cơ vi sinh.

Bên cạnh đó, Hội cũng xác định việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mỗi hội viên phụ nữ và gia đình là chủ thể thực hiện, coi đây là yếu tố then chốt đó thực hiện mô hình, việc triển khai thực hiện ở cơ sở đã đem lại hiệu quả rõ nét và tích cực.

Đồng chí Vũ Thị Thảo - Phó Chủ tịch HLHPN TP Móng Cái cho chúng tôi biết:“ Thời gian tới, Hội phụ nữ sẽ tiếp tục làm nòng cốt trong tham mưu, Khối Dân vận triển khai thực hiện về khảo sát, đánh giá thực trạng; Xây dựng kế hoạch, phương án tại địa phương trên sơ sở đó có đánh giá thực trạng phân loại rác: Thói quen phân loại, xử lý rác của người dân; mức độ xả rác, các dụng cụ chứa rác đã trang bị gắn với hoạt động thu gom; Cùng với sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong giữ gìn, bảo vệ môi trường gắn với việc thực hiện 5 không 3 sạch của hộ gia đình; tham gia hoạt động “ngày xanh trong tuần”. Hội LHPN TP Móng Cái sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhân rộng mô hình xử lý rác thải và biến rác thành tiền, giúp nhau phát triển phong trào thông qua việc đổi mới cách thức triển khai hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải từ gia đình......”.

Cùng với đổi mới trong tư duy nhận thức và thay đổi thói quen của mỗi người dân đến nâng cao ý thức phân loại, thu gom, xử lý rác nhất là giúp người dân hiểu làm theo và thay đổi thói quen, hành động đến tự giác thực hiện. Việc triển khai, nhân rộng mô hình “Điểm/nhóm/CLB nòng cốt” đem lại kết quả cao được coi là yếu tố quyết định thành công của mô hình. Đây cũng là quyết tâm cao của Hội LHPN TP Móng Cái nói riêng và của Khối dân vận TP Móng Cái nói chung trong việc triển khai hoạt động thu gom, phân loại, xử lý rác thải từ gia đình nhằm giảm thiểu tối đa 80% tổng lượng rác thải ra môi trường góp phần xây dựng TP Móng Cái xanh - sạch - đẹp và trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh trong tương lai./.

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố


Tuyên dương và khen thưởng đội tuyển bóng đá thiếu niên, nhi đồng năm 2021

Tuyên dương và khen thưởng đội tuyển bóng đá thiếu niên, nhi đồng năm 2021


Đại hội đại biểu phụ nữ xã Hải Xuân lần thứ XIII thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu phụ nữ xã Hải Xuân lần thứ XIII thành công tốt đẹp


Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại thành phố Móng Cái

Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại thành phố Móng Cái


Khởi công xây dựng tuyến đường vào bãi tập kết rác thải tạm thời xã Vĩnh Trung

Khởi công xây dựng tuyến đường vào bãi tập kết rác thải tạm thời xã Vĩnh Trung


Đối thoại với 9 doanh nghiệp bị ảnh hưởng GPMB dự án Khu đô thị mới Ninh Dương giai đoạn 1

Đối thoại với 9 doanh nghiệp bị ảnh hưởng GPMB dự án Khu đô thị mới Ninh Dương giai đoạn 1


Hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc phạm vi GPMB dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II và Hạ tầng khu dân cư đô thị Bắc Đại lộ Hòa Bình tại phường Hải Hòa

Hội nghị đối thoại với các hộ dân thuộc phạm vi GPMB dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II và Hạ tầng khu dân cư đô thị Bắc Đại lộ Hòa Bình tại phường Hải Hòa


Bế mạc Giải bóng đá nam Đại hội Thể dục thể thao phường Trần Phú  lần thứ VI, năm 2021 - CUP Nha khoa quốc tế

Bế mạc Giải bóng đá nam Đại hội Thể dục thể thao phường Trần Phú lần thứ VI, năm 2021 - CUP Nha khoa quốc tế


BHXH Móng Cái ra quân hướng dẫn triển khai ứng dụng VssID tới người dân đến khám tại Trung tâm Y tế Thành phố

BHXH Móng Cái ra quân hướng dẫn triển khai ứng dụng VssID tới người dân đến khám tại Trung tâm Y tế Thành phố


Trang trí, tuyên truyền trực quan bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Trang trí, tuyên truyền trực quan bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026


Kiểm tra công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kiểm tra công tác tuyên truyền Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Hội đàm về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương

Hội đàm về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương


Tự ý khai thác cây rừng tự nhiên ở Móng Cái

Tự ý khai thác cây rừng tự nhiên ở Móng Cái


TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông

TP Móng Cái: Hướng về ngày hội non sông


Phát triển văn hoá đọc - nét đẹp trong đời sống xã hội

Phát triển văn hoá đọc - nét đẹp trong đời sống xã hội