CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

Đội Quản lý thị trường số 4

12/10/2015 16:29
Địa chỉ: Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 0203. 3887710. Email: Doiqltts4mc@gmail.com; quangninh.doi4@dms.gov.vn.

Vị trí, chức năng

Đội Quản lý thị trường số 4 là tổ chức trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh; có chức năng giúp Cục trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn quản lý và lĩnh vực được giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn

- Thực hiện công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật; thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; thu thập thông tin về diễn biến tình hình thị trường, đối tượng, quy luật, phương thức, thủ đoạn của các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thương mại, công nghiệp trên địa bàn hoặc lĩnh vực được giao; đề xuất và kiến nghị với chính quyền địa phương, Cục hoặc các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trên địa bàn được phân công;

- Kiểm tra chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại trên thị trường; kiểm tra cơ sở sản xuất đối với lĩnh vực, ngành hàng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương và các lĩnh vực khác thuộc chức năng quản lý của Đội trên địa bàn được phân công;

- Trực tiếp hoặc phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra, kịp thời ngăn chặn, xử lý khi phát hiện các hành vi hoặc vụ việc có dấu hiệu vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tuyên truyền, phố biển, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền;

- Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản, phương tiện làm việc, vũ khí, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ và trang thiết bị khác theo quy định pháp luật;

- Thực hiện lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và theo phân cấp;

- Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và hoạt động công vụ đối với công chức Đội;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức:

             Đồng chí:  Phạm Tiến Hùng 

- Chức vụ: Đội trưởng

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Th.s QLKT; Ks Công nghệ - Thông tin

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Kiểm soát viên chính thị trường

- Số ĐT: 0908778000

- Email: hungpt2@dms.gov.vn

Đồng chí:  Nguyễn Quý Dũng 

- Chức vụ: Phó Đội trưởng

- Trình độ văn hóa : 10/10

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Kiểm soát viên thị trường

- Số ĐT: 0915609666

- Email: dungnq@dms.gov.vn

Đồng chí:  Vũ Nguyên Trung 

- Chức vụ: Phó Đội trưởng

- Trình độ văn hóa : 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Kiểm soát viên thị trường

- Số ĐT: 0989.928.666

- Email: trungvn@dms.gov.vn

 

Trung tâm TT và VH
Loading...