Đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai

22/09/2022 00:00
Ngày 22/9, tại Trụ sở Tiếp công dân TP Móng Cái, UBND TP Móng Cái tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân Hoàng Văn Năng, trú tại Khu 2, phường Hải Yên và công dân Trương Thị Khuyên, trú tại khu Hồng Phong, Phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái. Người giải quyết khiếu nại là Ông Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, nhận ủy quyền giải quyết khiếu nại theo Quyết định số 12662/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái.

Sau khi nghe Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra báo cáo kết quả xác minh khiếu nại, ông Hoàng Văn Năng có ý kiến như sau: Đồng ý với nội dung xác minh về hiện trạng thửa đất của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, tuy nhiên do gia đình đã bị thu hồi hết đất ở và đất vườn, mặt khác trên thửa đất có 03 hộ (đã tách khẩu) cùng sinh sống, do đó đề nghị bố trí đủ 03 ô đất tái định cư cho gia đình để ổn định chỗ ở. 

Ông Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân 

Sau quá trình trao đổi, thảo luận, ông Hoàng Văn Năng đồng ý với nội dung xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra và đồng ý rút nội dung khiếu nại. Ngoài ra gia đình có nhu cầu tìm thửa đất phù hợp để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phục vụ nhu cầu ở và sản xuất, đề nghị UBND Thành phố xem xét tạo điều kiện cho gia đình. Ông Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái kết luận: Tại buổi đối thoại, các đơn vị dự họp đã trao đổi, làm rõ và khẳng định phương án bồi thường, chế độ chính sách về tái định cư của hộ dân đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Kết quả đối thoại thành. Ông Hoàng Văn Năng đồng ý rút nội dung khiếu nại. Giao UBND phường Hải Yên cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ hộ ông Năng trong quá trình tìm thửa đất phù hợp và thiết lập, hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật. Giao Văn phòng HĐND-UBND Thành phố tham mưu Phiếu xác nhận đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, phê duyệt. UBND Thành phố lập Biên bản đối thoại giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Năng để làm cơ sở giải quyết vụ việc khiếu nại.

Ông Hoàng Văn Năng đồng ý rút nội dung khiếu nại

Đối với khiếu nại của Bà Trương Thị Khuyên, sau khi nghe nội dung khiếu nại của công dân, báo cáo kết quả xác minh giải quyết khiếu nại của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, ý kiến tham gia của các ngành liên quan, ông Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái kết luận: Tại buổi đối thoại, các đơn vị dự họp đã trao đổi, làm rõ và khẳng định giá đất bồi thường thửa đất của hộ dân đã được thực hiện đúng theo bảng giá do UBND Tỉnh phê duyệt và quy định của pháp luật. 

Bà Trương Thị Khuyên trình bày ý kiến 

Về móng nhà, bể phốt, bể nước: khi nào bà Trương Thị Khuyên bàn giao mặt bằng và tháo dỡ nhà thì các cơ quan chức năng sẽ đào các công trình này để xác định khối lượng cụ thể để lập phương án bồi thường bổ sung. Về tái định cư, ngày 01/8/2022 bà Khuyên đã có đơn xin nhận đất tái định cư, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương bố trí lịch để hộ bà Khuyên bốc đất tái định cư trong tháng 9/2022. Giao UBND phường Ninh Dương, rà soát, xác minh lại về thời điểm xây dựng nhà, nguồn gốc, diện tích phần đất tăng thêm so với GCNQSDĐ, báo cáo kết quả về Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, UBND Thành phố trước ngày 30/9/2022.  Đề nghị bà Trương Thị Khuyên cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, phối hợp với UBND phường trong quá trình xác minh. UBND Thành phố lập Biên bản đối thoại giải quyết khiếu nại của bà Trương Thị Khuyên để làm cơ sở giải quyết vụ việc khiếu nại.

 

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...