Đối thoại giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại của 2 hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai

12/11/2021 14:52
Sáng 12/11, tại Trụ sở Tiếp công dân Thành phố, UBND TP Móng Cái tổ chức Đối thoại nhằm giải quyết khiếu nại của 2 hộ dân trú tại phường Hải Hòa có kiến nghị liên quan đến đất đai nằm trong dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn Cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1) và Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II tại phường Hải Hòa. Đồng chí Ngô Văn Đường - Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố nhận ủy quyền chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại thay UBND thành phố Móng Cái.

 

Đối thoại giải quyết khiếu nại đối với đơn khiếu nại của 2 hộ dân có kiến nghị liên quan đến đất đai

Đối với đơn khiếu nại của hộ ông Triệu Sỹ Tuấn, trú tại khu 6, phường Hải Hòa, liên quan đến đất đai nằm trong dự án Khu đô thị hai bên đường dẫn Cầu Bắc Luân II (giai đoạn 1).

Báo cáo kết quả xác minh khiếu nại của ông Triệu Sỹ Tuấn, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra Thành phố nêu rõ, trên cơ sở xác minh và căn cứ các quy định của pháp luật, nội dung khiếu nại của hộ ông Triệu Sỹ Tuấn khiếu nại các Quyết định về việc thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với ông Triệu Sỹ Tuấn là có cơ sở xem xét một phần, cụ thể: Có cơ sở xem xét giải quyết yêu cầu bổ sung móng nhà còn thiếu cho gia đình; Không có cơ sở xem xét giải quyết đối với yêu cầu bồi thường bổ sung 30,2m2 đất giao thông (tạm giao) là đất ở và bồi thường 100% công trình trên phần đất không được bồi thường.

Ông Triệu Sỹ Tuấn nêu ý kiến tại buổi đối thoại

Ông Nguyễn Công Tá, Luật sư Công ty Luật TNHH Khôi Việt, đại diện luật sư của gia đình

Sau khi nghe Báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra và các ý kiến trao đổi, thảo luận, ông Triệu Sỹ Tuấn đề nghị làm rõ chiều dài phần móng nhà được bồi thường.

Tham gia ý kiến tại buổi đối thoại, Ông Nguyễn Công Tá, Luật sư Công ty Luật TNHH Khôi Việt đồng ý với nội dung xác minh và kết luận đối với việc bồi thường phần móng nhà. Đối với việc đền bù phần đất lưu không (đất tạm giao) đề nghị căn cứ Điều 94 Luật Đất đai, Điều 10 Nghị định 47 để bồi thường. Khi gia đình nhận chuyển nhượng đã có cả phần đất lưu không trong giấy chứng nhận QSDĐ, với mục đích để ở, sử dụng lâu dài, như vậy việc không bồi thường là không hợp lý, không có quy định nào về việc không bồi thường phần đất lưu không, đề nghị cung cấp quy định của pháp luật về việc không bồi thường phần đất lưu không.

Trên cơ sở báo cáo xác minh và các ý kiến trao đổi, thảo luận, các cơ quan, đơn vị thống nhất với nội dung kết luận trong Báo cáo số 114/BC-UBKTTT ngày 19/10/2021 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra.

Đồng chí Ngô Văn Đường - Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra Thành phố nhận ủy quyền chủ trì đối thoại giải quyết khiếu nại thay UBND thành phố Móng Cái.

Đối với đơn khiếu nại của hộ ông Nguyễn Phát Lộc, trú tại khu 2, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, khiếu nại Quyết định về phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II tại phường Hải Hòa.

Trong báo cáo xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Phát Lộc kết luận, nội dung khiếu nại của hộ ông Phát về việc “phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị phía Nam cầu Bắc Luân II tại phường Hải Hòa” là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Thước (nhận ủy quyền của ông Nguyễn Phát Lộc) phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại

Ông Nguyễn Công Tá, Luật sư Công ty Luật TNHH Khôi Việt, đại diện luật sư của gia đình

Sau khi nghe Báo cáo xác minh của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra, bà Nguyễn Thị Thước (nhận ủy quyền của ông Nguyễn Phát Lộc), có ý kiến: Gia đình mua đất của bà Hoa từ năm 2013 với giá tiền 100 triệu, lúc mua trên đất đã có nhà (tuy nhiên không còn giữ giấy tờ viết tay việc mua bán), gia đình xây dựng nhà to hơn từ năm 2013, đến năm 2016 mới được công nhận QSDĐ. Gia đình ở trên đất có 3 thế hệ, mà lại chỉ tính hỗ trợ tái định cư cho con là không hợp lý, đề nghị hỗ trợ cho cả các thế hệ còn lại sống trên đất.

Ông Nguyễn Công Tá, Luật sư Công ty Luật TNHH Khôi Việt có ý kiến, tổng diện tích xây dựng của gia đình (trong đó có 400m2 đất ở trong GCN) vượt quá hạn mức chỉ có 84,7m2. Gia đình ông Lộc nhận chuyển nhượng toàn bộ thửa đất, của hộ đi kinh tế mới là bà Hoa (bà Hoa xây dựng nhà trên đất từ năm được giao đất khi đi kinh tế mới), căn cứ Điều 94 Luật Đất đai, Điều 10 Nghị định 47 để bồi thường phần đất lưu không trong GCN. Đề nghị bồi thường 84,7m2 đất hành lang đường cho gia đình là đất ở.

Trên cơ sở báo cáo xác minh và các ý kiến trao đổi, thảo luận, các cơ quan, đơn vị thống nhất với nội dung kết luận trong Báo cáo số 114/BC-UBKTTT ngày 19/10/2021 của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra./.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...