Đối thoại với các hộ dân để vận động bàn giao mặt bằng dự án Hạ tầng khu tái định cư khu Thượng Trung, phường Ninh Dương

26/11/2023 00:00
Chiều 26/11, tại UBND phường Ninh Dương, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Móng Cái tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với một số hộ dân có liên quan đến GPMB để vận động, thuyết phục các hộ dân nhận phương án, nhận tiền và chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Hạ tầng tái định cư khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái. Đồng chí Hồ Quang Huy, Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Móng Cái chủ trì buổi đối thoại. Dự buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.
Đối thoại với các hộ dân để vận động bàn giao mặt bằng dự án Hạ tầng khu tái định cư khu Thượng Trung, phường Ninh Dương

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Móng Cái đã tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân có đất bị thu hồi do GPMB thực hiện dự án Hạ tầng khu tái định cư khu Thượng Trung, phường Ninh Dương để vận động, thuyết phục các hộ dân nhận phương án, nhận tiền và chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để thực hiện các dự án, gồm: hộ bà Đặng Thị Sáu cùng ông Ngô Văn Năm, hộ bà Đặng Thị Mão cùng ông Vi Đức Mậu, hộ ông Đặng Trọng Bích cùng bà Nguyễn Thị Long; riêng hộ bà Đặng Thị Thìn cùng ông Nguyễn Thái Sơn (có mời nhưng vắng mặt).

Phát biểu quán triệt tại buổi đối thoại, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã giải thích rõ ràng chế độ, chính sách, phương án đền bù GPMB được áp dụng theo đúng quy định pháp luật đến từng hộ dân. Đồng chí khẳng định, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Móng Cái sẽ xem xét giải quyết các nội dung kiến nghị chính đáng của các hộ dân trong thẩm quyền theo đúng quy trình, quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo hải hòa quyền lợi của Nhà nước và nhân dân. Đồng thời đề nghị các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Tại buổi đối thoại, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Thành phố đã thông tin về quá trình triển khai thực hiện thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân; những kiến nghị của các hộ dân và quá trình đối thoại, vận động bàn giao mặt bằng, kết quả giải quyết các kiến nghị liên quan của các cơ quan chức năng Thành phố. Theo đó, sau khi xác định nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất của các thửa đất và lập xong phương án bồi thường hỗ trợ của các hộ dân, Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố cùng với UBND phường Ninh Dương đã mời các hộ gia đình đến để tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt, đồng thời đề nghị các hộ gia đình bàn giao đối với diện tích nằm trong ranh giới GPMB dự án; tuy nhiên các hộ dân không đồng ý với phương án được phê duyệt. 

Các hộ dân tại buổi đối thoại

Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất TP Móng Cái, các phòng, ban liên quan và UBND phường Ninh Dương cũng đã nhiều lần tổ chức đối thoại, tiếp xúc, vận động các hộ dân nhận tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt để bàn giao đất đã có quyết định thu hồi đất, tuy nhiên các hộ dân vẫn không đồng tình nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 

Để giải quyết dứt điểm việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện dự án Hạ tầng khu tái định cư khu Thượng Trung, UBND Thành phố đã ban hành các quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân.

Buổi tiếp xúc, đối thoại được thực hiện minh bạch, thẳng thắn, dân chủ, công khai, rõ ràng. Các hộ dân đã được trình bày các ý kiến kiến nghị. Trên tinh thần lắng nghe, các ý kiến kiến nghị của các hộ gia đình tại buổi đối thoại đã được đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn của Thành phố trực tiếp trả lời, giải thích, hướng dẫn đúng quy trình, quy định; Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cho hộ dân đã được các cơ quan chức năng Thành phố lập theo đúng quy định pháp luật.

Buổi tiếp xúc, đối thoại được thực hiện minh bạch, thẳng thắn, dân chủ, công khai, rõ ràng

Thống nhất các ý kiến tại buổi đối thoại, đồng chí Hồ Quang Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo, đối với phần diện tích đất còn lại sau giải phóng mặt bằng của hộ bà Phạm Thị Dậu cùng các con phần lớn phù hợp quy hoạch là đất ở và đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; nếu hộ dân có nhu cầu, UBND thành phố giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Ninh Dương và các ngành liên quan hỗ trợ thủ tục theo quy định pháp luật. Trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Phạm Thị Dậu, theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, hộ dân đủ điều kiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hạn mức 400m2 đất ở. Đề nghị hộ dân phối hợp với các cơ quan có liên quan và UBND phường Ninh Dương để được hướng dẫn hồ sơ theo quy định. Đối với quy trình cưỡng chế thu hồi đất, UBND thành phố Móng Cái đã thực hiện theo đúng trình tự, quy định pháp luật; Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 đối với 04 hộ dân (Đặng Trọng Bích, Đặng Thị Mão, Đặng Thị Thìn, Đặng Thị Sáu).

Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các hộ dân phối hợp bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Trong trường hợp hộ dân không đồng thuận bàn giao mặt bằng, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các ngành cùng UBND phường Ninh Dương thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...