Đổi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy tại Hải Xuân

10/11/2023 23:53
Ngày 10/11/2023, Công an xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái đã tiếp nhận được của 04 hộ gia đình trên địa bàn xã giao nộp các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Thực hiện Kế hoạch số 7355/CAT-CAT-PCCC ngày 17/10/2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch số 3920/CATP ngày 20/10/2023 của Công an thành phố Móng Cái về việc tổ chức “Chương trình tuyên truyền, vận động nhân dân “Đổi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy”, sau khi tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động, thông tin cho các hộ gia đình, công dân trên toàn địa bàn xã nắm được nội dung chương trình quy đổi, Công an xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái đã tiếp nhận được của 04 hộ gia đình trên địa bàn xã về việc giao nộp các loại vũ khí thô sơ, công cụ với tổng số 08 loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ để quy đổi 04 bình chữa cháy. 

Công an xã Hải Xuân tiếp nhận vũ khí, đổi bình chữa cháy cho hộ dân trước sự chứng kiến của chính quyền 

Được biết, cách thức quy đổi như sau: 1 khẩu súng quân dụng quy đổi 02 bình chữa cháy; 01 khẩu súng hơi (không bao gồm súng làm bằng ống nhựa bắn hơi cồn, ga), súng kíp hoặc súng săn, quy đổi 01 bình chữa cháy; các loại súng tự chế khác, thì cứ 02 khẩu súng quy đổi 01 bình chữa cháy.

Đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khác được quy đổi với tỷ lệ như sau: Mỗi bình chữa cháy quy đổi tương đương 01 quả lựu đạn, bom, mìn; 02 công cụ hỗ trợ; 06 vũ khí thô sơ; 0,4kg thuốc nổ; 10 kíp nổ; 20m dây cháy chậm; 20 viên đạn quân dụng.

Thông qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy theo Chỉ thị số 01 ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...