Đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại khu 3 phường Hải Hoà

13/11/2023 09:02

Hoà chung không khí vui tươi, đoàn kết, ấp cúng cùng nhân dân toàn tỉnh, ngày 12/11 Khu phố 3 phường Hải Hoà tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2023. Đồng chí Trần Quốc Nam, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường dự và chúc mừng ngày hội.

Năm 2023, Khu 3 có trên 97% hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa. Nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể dục - thể thao được thành lập, hoạt động hiệu quả; việc cưới, việc tang được thực hiện tiết kiệm, văn minh.Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững; các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư được củng cố, kiện toàn...

Chung vui với nhân dân khu phố 3, đồng chí Trần Quốc Nam, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ phường biểu dương thành tích của nhân dân khu phố; đồng thời, đề nghị cán bộ và nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển; quan tâm, giúp đỡ hộ khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, cùng nhau làm tốt công tác bảo vệ môi trường, giải phóng mặt bằng, quy tắc ứng xử nơi công cộng, quy tắc ứng xử trong gia đình…

Đặng Văn Cao
Loading...