Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Quang Huy: Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng chống dịch Covid - 19

Chiều ngày 1/9, đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid - 19 TP Móng Cái đã đi kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại phường Bình Ngọc và phường Trà Cổ.

Đồng chí Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND Thành phố kiểm tra đột xuất tại phường Bình Ngọc

Qua kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 tại phường Bình Ngọc và phường Trà Cổ. Đồng chí Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid - 19 TP Móng Cái đánh giá việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 cơ bản đảm bảo quy trình, 2 địa phương đã bố trí phân công lịch trực và thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid - 19 tại 2 phường theo nhiệm vụ được phân công, rõ người rõ việc; công tác xây dựng các phương án sẵn sàng thực hiện công tác cách ly và xử lý các tình huống đảm bảo phòng chống dịch cũng như nắm tình hình địa bàn khá tốt, đã thực hiện niêm yết các văn bản và bố trí người trực đầy đủ tại trung tâm chỉ huy phòng chống dịch nhất là trong các ngày của dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đảm bảo tốt các nội dung văn bản chỉ đạo của T.W, của Tỉnh và Thành phố Móng Cái và các quy định phòng, chống dịch Covid - 19. Đồng thời, cán bộ công chức các đơn vị đã chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ với tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, qua công tác rà soát và kiểm tra đột xuất tại phường Bình Ngọc và phường Trà Cổ vẫn còn một số nội dung và quy trình chưa được đồng bộ thống nhất, đồng chí Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái đề nghị cần có sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cũng như phải có sự chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống đột xuất phát sinh. Đồng chí yêu cầu các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 và thực hiện tốt phương châm “3 trước 4 tại chỗ”, chủ động từ xa, từ sớm và quyết liệt, luôn sẵn sàng xử lý tốt khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND Thành phố kiểm tra đột xuất tại phường Trà Cổ

Đồng chí Hồ Quang Huy - Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Ban chỉ đạo, Chỉ huy trưởng trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid - 19 TP Móng Cái cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường Trà Cổ và Bình Ngọc phải sâu sát, nắm chắc tình hình địa bàn. Đồng thời, đặc biệt nhấn mạnh tới sự đồng bộ và thống nhất trong quy trình cũng như việc chủ động phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị liên quan và Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid - 19 TP để có sự điều chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch Covid - 19 thông suốt với quyết tâm cùng với sự chung sức đồng lòng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thành phố giữ vững địa bàn an toàn./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...