Đồng chí Trần Quang Khải được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Nghĩa

08/12/2023 15:19
Sáng 8/12, Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), HĐND xã khóa XI đã bầu đồng chí Trần Quang Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp. Về dự chỉ đạo có đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng dự có đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Móng Cái

Thực hiện chủ trương của Thành ủy Móng Cái về bỏ mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; thực hiện thông báo của Ban tổ chức Thành ủy về chủ trương thực hiện hiện quy trình kiện toàn Chủ tịch UBND xã Quảng Nghĩa từ nguồn nhân sự tại chỗ, xã Quảng Nghĩa đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình (5 bước) để giới thiệu nhân sự kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.  

Quang cảnh hội nghị
Đồng chí  Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Trên cơ sở kết quả giới thiệu tại các hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã có tờ trình báo cáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và được đồng ý giới thiệu đồng chí Trần Quang Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Nghĩa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Kỳ họp đồng chí Nguyễn Tăng Chức, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã đọc tờ trình giới thiệu đồng chí Trần Quang Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đại biểu HĐND xã đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ này với kết quả 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp đồng ý bầu đồng chí Trần Quang Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

đồng chí Nguyễn Tăng Chức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã đọc tờ trình giới thiệu đồng chí Trần Quang Khải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ xã ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026
Đồng chí Vũ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy  cùng các Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Chủ tọa, Thư ký  kỳ họp bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

Đồng chí Trần Quang Khải là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở xã Hải Tiến, Quảng Nghĩa như: Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, Phó Chủ tịch HĐND xã, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Tiến; Phó Bí thư, Chủ tịch UB MTTQ xã Quảng Nghĩa. Trong quá trình công tác, đồng chí đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Quang Khải  tân Chủ tịch UBND xã phát biểu nhận nhiệm vụ
Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng dự có đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Móng Cái tạng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND xã

Bày tỏ cảm ơn các vị đại biểu HĐND xã đã thay mặt cho cử tri, nhân dân các dân tộc xã Quảng Nghĩa tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố, đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí lãnh đạo xã đương nhiệm và qua các thời kỳ…, đồng chí Trần Quang Khải khẳng định đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm, trọng trách lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong xã đã tin cậy, giao phó.

Với chức vụ và cương vị công tác mới, đó là cả một vinh dự lớn lao. Vinh dự vì được giao nhiệm vụ kế tục truyền thống rất đỗi tự hào của các thế hệ đi trước và của các đồng chí lãnh đạo xã đương nhiệm đã nhiệt huyết, trách nhiệm, đồng lòng, chung sức vượt qua mọi khó khăn thách thức, cùng với niềm tin sắt son và đặc biệt là sự đoàn kết đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng xã Quảng Nghĩa ngày một phát triển.

Nhận thức được niềm vinh dự là vô cùng to lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao, đồng chí khẳng định bản thân phải cố gắng hành động trong thời gian tới để xứng đáng với sự tin tưởng, sự phân công, giao phó của của Đảng ủy, của HĐND xã và đặc biệt là của nhân dân đối với chức vụ Chủ tịch UBND xã mà đồng chí được giao đảm nhận.

Đồng chí xin hứa với tất cả nhiệt huyết và trí lực của mình sẽ ra sức phấn đấu, cầu thị, công tâm, tận lực, cố gắng hết mình, học hỏi kinh nghiệm của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm, các đồng chí lãnh đạo xã và đồng nghiệp, khắc phục các tồn tại, hạn chế của bản thân; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ra sức học tập, tu dưỡng, thực hành đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của địa phương, hạnh phúc của nhân dân; vì xã Quảng Nghĩa ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Lấy sự hài lòng của cử tri, nhân dân để làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy cũng như phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của cá nhân trên cương vị, nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền, cử tri, nhân dân và các đại biểu HĐND xã đã dành cho.

Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ, cá nhân đồng chí và tập thể UBND xã đã được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, của các cơ quan thành phố, của đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND xã, của các đồng chí lãnh đạo xã; sự phối hợp thường xuyên của các ban ngành, đơn vị, thôn; sự ủng hộ, tin tưởng của các vị đại biểu HĐND xã; cùng sự ủng hộ của lực lượng vũ trang và cử tri, nhân dân trong xã để bản thân có thể hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cũng tại kỳ họp đồng chí Phạm Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND xã xã đọc 02 tờ trình: Tờ trình thông qua nhiệm vụ lập Đồ án và tờ trình thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trung tâm xã (giai đoạn 2023 – 2030) xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái. Đại biểu HĐND xã đã biểu quyết nhất trí 100% với Đồ án và giao UBND xã thực hiện các bước trình UBND thành phố và các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Quang cảnh thông qua Đồ án tại kỳ họp

 

Đồng chí Phạm Đức Thành, Phó Chủ tịch UBND xã thông qua 02 tờ trình về Đồ án Quy hoạch  tỷ lệ 1/500 trung tâm xã
Đồng chí Vũ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy  phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy đồng thuận cao với Đồ án 1/500 quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã giai đoạn 2023 – 2030. Đồng chí mong muốn sau khi Quy hoạch được phê duyệt UBND xã, công chức chuyên môn có trách nhiệm tổ chức thực hiện niêm yết công khai, triển khai công tác quản lý đảm bảo đúng quy hoạch.

Michen
Loading...