ĐTN phường Hòa Lạc gấp rút hoàn thiện Công trình vẽ tranh tường Chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023)

27/10/2023 20:54

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về việc “Tổ chức các hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023)”, Chương trình số 01- CT/ĐTN-HL ngày 20/01/2023 của Ban Chấp hành Đoàn phường Hòa Lạc về “phương hướng, nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023”. 

Để thiết thực triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam gắn với triển khai các công trình, phần việc thanh niên chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Móng Cái, 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Hiện nay, Đoàn thanh niên phường Hòa Lạc đang gấp rút triển khai thực hiện Công trình vẽ tranh tường Chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023); 15 năm ngày thành lập Thành phố Móng Cái (24/9/2008-24/9/2003); 25 năm ngày thành lập phường Hòa Lạc (05/8/1998-05/8/1998). Đến nay công trình cơ bản đã hoàn thiện và sẽ ra mắt vào đúng ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Giáo viên Mỹ thuật, ĐVTN tình nguyện tham gia ngày công vẽ tranh tường tại Khu vui chơi cộng đồng - Đ. Nguyễn Du - phường Hòa Lạc

Đây là công trình thanh niên tình nguyện rất quan trọng, có ý nghĩa xã hội rất lớn, đặc biệt với địa phương. 

Nguyễn Thị Thu Uyên
Loading...