Dự án đầu tư: Gói MC1

05/09/2017 10:24

Gói MC1: Thi công xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phía Đông Ka Long thuộc dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 – tỉnh Quảng Ninh

- Giá gói thầu: 220.499.000.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu Việt Nam đồng)

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực phía Đông sông Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

+ Xây dựng hệ thống thu gom nước thải, trạm bơm tăng áp phía Đông sông Ka Long; Trạm xử lý nước thải có công suất 8.000 m3/ngày đêm tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng

Loading...