Dự kiến chương trình công tác của Thường trực UBND phường (Từ 08/8/2022 - 14/8/2022)

09/08/2022 16:29
Dự kiến chương trình công tác của Thường trực UBND phường (Từ 08/8/2022 - 14/8/2022)
Trần Quốc Hiệp
phường Ka Long
Loading...