Dự kiến chương trình công tác của Thường trực UBND phường (từ ngày 13-19/6/2022)

13/06/2022 16:05
Dự kiến chương trình công tác của Thường trực UBND phường (từ ngày 13-19/6/2022)
Trần Quốc Hiệp
Phường Ka Long
Loading...